Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci55
 • absolwenci51
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie19
 • muzyczne2
 • sportowe1
 • artystyczne27
 • naukowe33
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie63
 • międzynarodowe7
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa5
 • firma15
 • instytucja rządowa8
 • samorząd25
 • inny7
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs Media & Marketing Polska na pracę dyplomową z dziedziny mediów, reklamy lub marketingu

organizator:

Media & Marketing Polska

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.12.2011

Konkurs Media & Marketing Polska na pracę dyplomową z dziedziny mediów, reklamy lub marketingu

Konkurs  o nagrodę „Media & Marketing Polska” na najlepszą pracę dyplomową (licencjacką lub magisterską) z dziedziny mediów, reklamy lub marketingu.

Zgłoszeń do Konkursu można dokonywać do dnia 31 grudnia 2011 roku. Rozstrzygnięcie Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi do dnia 30 maja 2012 roku. 

Zgłoszenia pracy do Konkursu może dokonać autor/autorzy albo promotor pracy, za pisemną zgodą autora, dołączoną do zgłoszenia. Jedną pracę można zgłosić do Konkursu tylko jeden raz.
Do Konkursu mogą być zgłoszone prace, których obrona nastąpiła od dnia 1 listopada 2010 r. do dnia 31 października 2011 r.. Uczelnia, na której praca została złożona i obroniona, powinna mieć swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Do Konkursu mogą być zgłoszone wyłącznie prace, które uzyskały ocenę co najmniej bardzo dobrą.

Z konkursu wyłączone są prace autorstwa pracowników Organizatora oraz pracowników i współpracowników któregokolwiek z podmiotów współpracujących z Organizatorem w przeprowadzaniu Konkursu.

Zgłoszenia należy wysyłać na adres Organizatora: „Media & Marketing Polska”, ul. Wał Miedzeszyński 630, 03-994 Warszawa (z dopiskiem „Konkurs na pracę dyplomową”).

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie internetowej www.pracadyplomowa.media.com.pl), zawierający szczegółowe dane autora;
 • jeden egzemplarz pracy dyplomowej w miękkiej oprawie;
 • jeden egzemplarz nośnika elektronicznego z pracą dyplomową w formacie .doc;
 • zaświadczenie, wydane przez władze uczelni, potwierdzające uzyskaną z pracy ocenę wraz z informacją, kiedy miała miejsce obrona pracy.

Przy wyłanianiu Laureata Komisja bierze pod uwagę takie czynniki, jak:

 • jakość merytoryczna pracy, w szczególności istotność tematu pracy, uzasadnienie jego podjęcia przez autora pracy;
 • spełnienie wymogów formalnych stawianych pracom licencjackim i magisterskim;
 • znajomość literatury przedmiotu i umiejętność jej wykorzystania;
 • nowatorski i twórczy charakter pracy.

Nagrodę w Konkursie, ufundowaną przez Organizatora dla Laureata Konkursu stanowi kwota 5000 zł. oraz kwota, którą Organizator uiści za Laureata tytułem podatku dochodowego, zatem łączna wartość nagrody wynosi 5556 zł. (dalej: „Nagroda”).

Nagroda będzie wręczona Laureatowi osobiście, za pośrednictwem przekazu pocztowego bądź przelewu bankowego. Laureat zobowiązany jest wskazać adres oraz dane właściwego urzędu skarbowego, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o wygranej, pod rygorem utraty prawa do Nagrody.

Dodatkowo, za odrębną zgodą Laureata Konkursu, zwycięska praca lub jej fragmenty, mogą zostać opublikowane w „Media & Marketing Polska”.

Informacja pochodzi ze strony: pracadyplomowa.media.com.pl

Kontakt

Media & Marketing Polska
ul. Wał Miedzeszyński 630
03-994 Warszawa
tel.: 22 51 46 500
katarzyna.marchel@media.com.pl
pracadyplomowa.media.com.pl