Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie13
 • studenci29
 • absolwenci27
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie7
 • sportowe1
 • artystyczne16
 • naukowe15
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie29
 • międzynarodowe3
 • mazowieckie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia5
 • szkoła wyższa3
 • firma9
 • instytucja rządowa6
 • samorząd9
Wróć do listy

Konkurs: "Mamo!Tato! Jeśli kochasz-nie pal przy mnie!"

organizator:

Przedszkole Publiczne nr3 w Kolbuszowej

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 01.04.2010

Konkurs: "Mamo!Tato! Jeśli kochasz-nie pal przy mnie!"

Przedszkole Publiczne nr3 w Kolbuszowej serdecznie zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pod patronatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolbuszowej „Mamo, tato! Jeśli kochasz – nie pal przy mnie”

Cel konkursu:
• przybliżenie dzieciom szkodliwości działania dymu papierosowego
• propagowanie zdrowego stylu życia;
• rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci.

Regulamin konkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 5-6 letnich
2. Technika wykonania prac dowolna
3. Format plakatu – A3
4. Ilość prac z placówki – dowolna
5. Termin nadsyłania plakatów – do 18 marca (decyduje data stempla pocztowego) na adres organizatora – Przedszkole Publiczne nr3 36-100 Kolbuszowa, ul.Kolejowa1 z dopiskiem „Konkurs”
6. Każda praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą: tytuł pracy, imię i nazwisko autora lub autorów pracy, wiek dzieci, adres placówki, numer telefonu, adres e-mail, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego wykonana została praca (adres e-mail konieczny do otrzymania podziękowania).
7. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób oraz ich opiekunów.
8. Prace pozostają do dyspozycji organizatorów; organizator zastrzega sobie prawo opracowania i publikacji prac według własnego uznania.
9. Nadesłane prace będą oceniane przez niezależne jury powołane przez organizatora konkursu, a decyzja jury o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia jest ostateczna.
10. W konkursie zostaną przyznane nagrody oraz wyróżnienia dla autorów najciekawszych prac. Wszystkie dzieci otrzymają dyplomy uczestnictwa, a nauczyciele podziękowania (w formie elektronicznej).
11. Rozstrzygnięcie konkursu 13.04.2010. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora www.przedszk3kolbuszowa.bloog. Zwycięskie i wyróżnione przedszkola zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem
12. Wręczenie nagród nastąpi 20.04.2010 podczas wystawy zorganizowanej w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej.
13. Dodatkowych informacji udziela koordynator konkursu: Aneta Konefał tel: 693784460, mail: aneta.kone@wp.pl

Informacja nadesłana przez organizatora.

Kontakt

Przedszkole Publiczne nr3 w Kolbuszowej
ul. Kolejowa 1
36-100 Kolbuszowa
tel. (17) 227 10 04
przedszkole3kolbuszowa@tlen.pl
przedszk3kolbuszowa.bloog.pl