Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie14
 • studenci31
 • absolwenci29
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie8
 • muzyczne1
 • sportowe1
 • artystyczne18
 • naukowe17
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie31
 • międzynarodowe5
 • mazowieckie1
 • pomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • szkoła wyższa3
 • firma10
 • instytucja rządowa6
 • samorząd9
 • inny1
Wróć do listy

Konkurs Magister PAFERE

organizator:

Fundacja PAFERE Polska

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.08.2015

Konkurs Magister PAFERE

Już ruszyła V Edycja konkursu Magister PAFERE. W sezonie 2014/2015 konkurs będzie odnosił się do dorobku Frédérica Bastiata. Nawiązanie pracy konkursowej dzieł Frédérica Bastiata nie musi być ścisłe – chodzi bardziej o inspirację niż naśladownictwo.”
Do końca sierpnia można zgłaszać prace magisterskie do V Edycji konkursu MAGISTER PAFERE, na najlepszą pracę magisterską, organizowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego (PAFERE).
Frédéric Bastiat jest jedną z kluczowych postaci dla rozwoju myśli ekonomicznej, nie tylko z uwagi na doniosłość i wagę jego prac, ale przede wszystkim z powodu bogactwa języka, obrazowych porównań oraz prostych i zapadających w pamięć przykładów ukazujących rzeczywiste mechanizmy rządzące gospodarką. Bastiat był gorącym przeciwnikiem socjalizmu, lecz nie z powodów ideologicznych, lecz wyłącznie dlatego że był w stanie wykazać, iż jest to system skazany na klęskę. Historia dowiodła słuszności poglądów Bastiata.
Konkurs Magister PAFERE ma wypromować autora najlepszej pracy pod względem merytorycznym. Temat pracy jest dowolny, jakkolwiek organizatorzy oczekują prac osadzonych we współczesności. Jednocześnie chcą, aby uczestnicy konkursu czerpali inspirację z dorobku Bastiata, w szczególności z tytułu i treści pracy „Co widać i czego nie widać”. „Zależy nam bowiem na tym, aby prace dotykały zasadniczego problemu, jakim są procesy niedostrzegalne, do zauważenia których i docenienia konieczny jest namysł i odpowiednia wiedza.”
Pula nagród w konkursie wynosi 5250 zł.
Informacja pochodzi ze strony www.pafere.org

Kontakt

Fundacja PAFERE Polska
ul. Mickiewicza 16/12A
01-517 Warszawa

magister@pafere.org
www.pafere.org