Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci70
 • absolwenci69
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni39
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne3
 • artystyczne27
 • naukowe36
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie69
 • międzynarodowe6
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia25
 • szkoła wyższa2
 • firma13
 • instytucja rządowa15
 • samorząd31
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs Maestro 3 na finansowanie projektów badawczych

organizator:

Narodowe Centrum Nauki

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.09.2012

Konkurs Maestro 3 na finansowanie projektów badawczych

Konkurs adresowany jest do naukowców (posiadających co najmniej tytuł doktora), którzy w okresie 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na badania naukowe:
1. opublikowali co najmniej pięć publikacji w renomowanych czasopismach naukowych polskich lub zagranicznych,
2. kierowali realizacją co najmniej dwóch projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych,
3. spełniają co najmniej trzy z poniższych kryteriów:

 • byli w komitecie naukowym przynajmniej jednej uznanej konferencji międzynarodowej,
 • opublikowali co najmniej jedną monografię,
 • wygłosili prezentacje na uznanych konferencjach międzynarodowych,
 • zdobyli międzynarodową nagrodę albo wyróżnienie,
 • są lub byli członkami uznanych stowarzyszeń, międzynarodowych organizacji naukowych lub akademii,
 • mają inne istotne osiągnięcia w nauce,

Warunki przystąpienia do konkursu:

 • do konkursu dopuszczeni są wnioskodawcy, którzy zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki przedstawią oświadczenie o niefinansowaniu zadań objętych wnioskiem ze środków pochodzących z innych źródeł,
 • do konkursu kwalifikowane są te projekty badawcze, których okres realizacji jest nie krótszy niż 36 miesięcy i nie przekracza 60 miesięcy,
 • w ramach konkursu możliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury naukowo-badawczej, przy czym koszt zakupu pojedynczego aparatu naukowo-badawczego nie może przekraczać wartości odpowiednio: 500 tys. zł w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych (ST) i w dziale Nauk o Życiu (NZ) oraz 150 tys. zł w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS)
 • do konkursu kwalifikowane są te projekty, których wysokość finansowania na cały okres realizacji mieści się w przedziale:
  1. 500 tys. zł – 3 mln zł dla Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS),
  2. 1-3 mln zł dla Nauk Ścisłych i Technicznych (ST) oraz Nauk o Życiu (NZ)

Wniosek o finansowanie projektu badawczego (w języku polskim i języku angielskim), wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie osf.opi.org.pl do dnia 15 września 2012 roku.

Więcej informacji w regulaminie dostępnym na stronie Organizatora.

Informacje pochodzą ze strony www.ncn.gov.pl

Kontakt

Narodowe Centrum Nauki
ul. Królewska 57
30-081 Kraków
tel.12 341 90 00
biuro@ncn.gov.pl
osf.opi.org.pl, www.ncn.gov.pl