Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci37
 • absolwenci34
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie9
 • artystyczne18
 • naukowe24
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie39
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

Konkurs Lubelskiego Towarzystwa Wspierania Nauk Farmaceutycznych na najlepszą pracę magisterską

organizator:

Lubelskie Towarzystwo Wspierania Nauk Farmaceutycznych (LTWNF)

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 15.07.2012

Konkurs Lubelskiego Towarzystwa Wspierania Nauk Farmaceutycznych na najlepszą pracę magisterską

Warunki udziału w konkursie:

 • Do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie przygotowywane na lubelskich wyższych uczelniach i w instytutach naukowych, które zostały obronione w terminie od 1 czerwca 2011 do 30 czerwca 2012 roku.
 • Do konkursu kwalifikowane będą tylko prace związane z tematem przewodnim konkursu „Roślina – źródło materiału badawczego”
 • Prace mogą być zgłaszane przez autorów lub promotorów (w obu przypadkach nagrodę otrzymuje wyłącznie autor).
 • Zgłoszenia udziału należy kierować pocztą elektroniczną do przewodniczącego Komisji Konkursowej na adres e-mail ltwnf@ltwnf.nets.pl z dopiskiem „Konkurs na najlepszą pracę magisterską”. Zgłaszana do konkursu praca musi być przesłana jako załącznik w postaci jednego pliku PDF (praca scalona z formularzem zgłoszeniowym). Podpisany formularz zgłoszeniowy z wydrukowaną pracą magisterską w miękkiej oprawie należy wysłać lub dostarczyć osobiście na adres:

Dr Ireneusz Sowa, UM w Lublinie, Katedra Chemii, Zakład Chemii Analitycznej, ul. W. Chodźki 4A, 20-093 Lublin
Dr inż. Sławomir Dresler, UMCS, Instytut Biologii i Biotechnologii, Zakład Fizjologii Roślin , ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin

Termin zgłoszenia upływa 15 lipca 2012 roku.

Komisja Konkursowa ocenia, czy dana praca może jest związana z tematyką przewodnią „Roślina – źródło materiału badawczego”, a tym samym czy może być dopuszczona do konkursu.

Konkurs odbędzie się, jeśli wpłynie minimum pięć prac spełniających wymogi formalne.

Ocena prac magisterskich:

 • Wybór najlepszych prac i rozdział nagród przeprowadzany jest przez Komisję Konkursową. Przewodniczącym Komisji Konkursowej jest osoba pełniąca funkcję Przewodniczącego Rady Naukowej LTWNF. Członkowie wybierani są przez przewodniczącego Komisji. Po upływie terminu zgłoszenia prac i ustaleniu listy prac spełniających kryteria udziału w konkursie, Komisja Konkursowa dokonuje wyboru niezależnych Recenzentów (nie będących promotorami ani opiekunami prac zgłoszonych do konkursu)
 • Prace magisterskie będą oceniane według kryteriów: walory naukowe, wykorzystanie nowoczesnych technik badawczych, analiza danych i umiejętność wyciągania wniosków, poprawność stylistyczna, możliwość wykorzystania wyników w praktyce.

Informacje pochodzą ze strony binoz.umcs.lublin.pl

Kontakt

Lubelskie Towarzystwo Wspierania Nauk Farmaceutycznych (LTWNF)ltwnf@ltwnf.nets.pl