Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci60
 • absolwenci61
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni34
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie13
 • muzyczne4
 • sportowe1
 • artystyczne28
 • naukowe34
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie66
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia2
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • szkoła wyższa5
 • firma10
 • instytucja rządowa5
 • samorząd29
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs Literacki Wojskowych Kół i Grup Literackich

organizator:

Departament Wychowania i Promocji Obronności, Oddział Kultury i Oświaty

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.08.2010

Konkurs Literacki Wojskowych Kół i Grup Literackich

Cele konkursu:
1. Inspirowanie osób piszących do podejmowania tematów dotyczących życia współczesnego wojska.
2. Tworzenie warunków sprzyjających wykorzystaniu wiedzy, przeżyć i refleksji w twórczości literackiej.
3. Upowszechnianie i promocja kultury i twórczości literackiej żołnierzy i cywilnych członków wojskowych kół i grup literackich.

Konkurs ogłoszono z okazji XXVI Sesji Wojskowych Kół i Grup Literackich.
W konkursie mogą wziąć udział członkowie wojskowych kół literackich i grup literackich oraz osoby nie zrzeszone, ale związane ze środowiskiem wojskowym (żołnierze zawodowi, rodziny wojskowe, pracownicy wojska i ich rodziny), nie będące członkami związków i stowarzyszeń twórczych (ZLP, SPP, SAP i in.).

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie utworów (wierszy lub opowiadań) o tematyce współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki wojskowej.

Utwory – 1 do 3 wierszy opatrzone tym samym godłem lub 1 opowiadanie opatrzone godłem (do 5 stron znormalizowanego maszynopisu), nigdzie dotychczas nie publikowane, należy nadesłać w pięciu egzemplarzach z dołączoną kopertą zawierającą dane o autorze (imię i nazwisko, adres zamieszkania, miejsce pracy lub nazwę jednostki wojskowej, przynależność do koła lub grupy literackiej, stopień pokrewieństwa w przypadku rodziny wojskowej lub pracowników wojska).
Każdy autor może nadesłać na konkurs nie więcej niż 4 utwory literackie
( tj. 3 wiersze i 1 opowiadanie).

Termin nadsyłania utworów upływa 31 sierpnia 2010 r.

Utwory należy nadsyłać pod adresem: Departament Wychowania i Promocji Obronności, Oddział Kultury i Oświaty, 00-911 Warszawa 60, Al. Niepodległości 218 z dopiskiem „Konkurs literacki”. Telefon kontaktowy (022) 6 840 154, CA MON 840 154.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi podczas XXVI Sesji Wojskowych Kół i Grup Literackich, 5 listopada 2010 r.
Oceny utworów literackich dokona powołane przez organizatorów jury, składające się z trzech osób.
Uczestnikom konkursu zostaną wręczone następujące nagrody pieniężne:
– w kategorii poezji – za zajęcie I,II,III miejsca,
– w kategorii prozy – za zajęcie I,II,III miejsca,
– specjalna – za tematykę wojskową.
Jury może zdecydować o innym podziale nagród.
W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje przewodniczący jury.
Pozostali, nie nagrodzeni uczestnicy konkursu otrzymają podziękowanie za udział w konkursie.

Informacje pochodzą ze strony www.wojsko-polskie.pl

Kontakt

Departament Wychowania i Promocji Obronności, Oddział Kultury i Oświaty
Al. Niepodległości 218
00-911 Warszawa