Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs literacki Wojskowych Kół i Grup Literackich

organizator:

Departament Wychowania i Promocji Obronności Oddział Kultury i Oświaty

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.07.2011

Konkurs literacki Wojskowych Kół i Grup Literackich

Konkurs ogłoszono z okazji XXVII Sesji Wojskowych Kół i Grup Literackich.

Cele konkursu:

 • inspirowanie osób piszących do podejmowania tematów dotyczących życia współczesnego wojska
 • tworzenie warunków sprzyjających wykorzystaniu wiedzy, przeżyć i refleksji w twórczości literackiej
 • upowszechnianie i promocja kultury i twórczości literackiej żołnierzy i cywilnych członków wojskowych kół i grup literackich

W konkursie mogą wziąć udział członkowie wojskowych kół literackich i grup literackich oraz osoby niezrzeszone, ale związane ze środowiskiem wojskowym (żołnierze zawodowi, rodziny wojskowe, pracownicy wojska i ich rodziny), nie będące członkami związków i stowarzyszeń twórczych (ZLP, SPP, SAP i in.).

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie utworów (wierszy lub opowiadań) o tematyce współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki wojskowej.

Utwory – 1 do 3 wierszy opatrzone tym samym godłem lub jedno opowiadanie opatrzone godłem (do 5 stron znormalizowanego maszynopisu), nigdzie dotychczas nie publikowane, należy nadesłać w pięciu egzemplarzach z dołączoną kopertą zawierającą dane o autorze (imię i nazwisko, adres, miejsce pracy lub nazwę jednostki wojskowej, przynależność do koła lub grupy literackiej, stopień pokrewieństwa w przypadku rodziny wojskowej lub pracowników wojska).

Każdy autor może nadesłać na konkurs nie więcej niż 4 utwory literackie (tj. 3 wiersze i 1 opowiadanie). Utwory należy przesyłać na adres:

Departament Wychowania i Promocji Obronności
Oddział Kultury i Oświaty
Al. Niepodległości 218
00-911 Warszawa

z dopiskiem „Konkurs literacki” do dnia 31 lipca 2011 r.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi podczas XXVII Sesji Wojskowych Kół i Grup Literackich, 21 października 2011 r.

Oceny utworów literackich dokona powołane przez organizatorów jury, składające się z trzech osób.

Uczestnikom konkursu zostaną wręczone następujące nagrody pieniężne:

 • w kategorii poezji – za zajęcie I, II, III miejsca
 • w kategorii prozy – za zajęcie I, II, III miejsca
 • specjalna – za tematykę wojskową

Pozostali nie nagrodzeni, uczestnicy konkursu otrzymają podziękowanie za udział w konkursie.

Informacje pochodzą ze strony www.klub.sp.mil.pl

Kontakt

Departament Wychowania i Promocji Obronności Oddział Kultury i Oświaty
Al. Niepodległości 218
00-911 Warszawa


www.klub.sp.mil.pl