Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie58
 • międzynarodowe1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs literacki Radość pisania

organizator:

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.04.2013

Konkurs literacki Radość pisania

Ogólnopolski Konkurs Literacki „Radość pisania”

Konkurs ma zasięg ogólnopolski i mogą w nim wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej Polski. Na uczestników czekają cenne nagrody rzeczowe! Prace można nadsylać do 30 kwietnia.

Adresaci konkursu
Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z
całego kraju.

Nagrody

 • Cenne nagrody rzeczowe za zdobycie I, II, III miejsca oraz wyróżnienia w każdej z
 • kategorii.
 • Finaliści konkursu oraz opiekunowie otrzymają dyplomy i podziękowania za uczestnictwo.
 • Uzyskanie wyróżnienia lub tytułu finalisty i laureata daje uczniom gimnazjum dodatkowe 5
 • punktów podczas rekrutacji do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie.

Czas trwania konkursu
Konkurs trwa do 30.04.2013 (decyduje data stempla pocztowego)

Zasady konkursu
Konkurs odbywa w osobnych grupach wiekowych: dla gimnazjalistów i uczniów szkół
ponadgimnazjalnych, w 3 różnych kategoriach:

 • Wiersz o Annie Kamieńskiej.
 • Esej lub inna forma prozatorska (felieton, opowiadanie), którego tematem
 • przewodnim jest myśl poetki: Miłość to jest to, co pozostaje gdy zabrane zostało już wszystko.
 • Nawet nadzieja.
 • Interpretacja dowolnie wybranego wiersza poetki.

Warunki techniczne
I kategoria: wiersz o Annie Kamieńskiej.

 • Wiersz może mieć objętość do 2 stron formatu A4.
 • Wiersz powinien być zainspirowany biografią poetki. Muszą znaleźć się w nim
 • elementy świadczące o znajomości przez autora wiersza biografii A. Kamieńskiej.

II kategoria: esej lub inna forma prozatorska inspirowana myślą poetki: Miłość to jest to,
co pozostaje, gdy zabrane zostało już wszystko. Nawet nadzieja.

 • Praca powinna być autorska, samodzielna, rozwijająca w ciekawy i oryginalny sposób sentencję poetki.
 • Praca może mieć objętość do 5 stron formatu A4. Praca musi być przygotowana w edytorze tekstowym – Times New Roman (wielkość czcionki 12).

III kategoria: interpretacja wybranego wiersza poetki

 • Praca może mieć formę eseju, pracy naukowej, pracy interpretacyjnej lub pracy badawczej.
 • Warunkiem jest subiektywne spojrzenie na wiersz. Interpretacja ma być indywidualna i oryginalna.
 • Zastrzega się sprawdzenie autentyczności prac. Praca niesamodzielna zostanie zdyskwalifikowana.
 • Uczestnik proszony jest o podanie tytułu wybranego przez siebie wiersza.
 • Praca może mieć objętość do 5 stron formatu A4. Praca musi być przygotowana w edytorze tekstowym – Times New Roman (wielkość czcionki 12). Wszystkie prace mają być dostarczone w wersji papierowej w 2 egzemplarzach (przesłane na adres szkoły) i wersji elektronicznej (przesłane na adres: konkursradoscpisania@gmail.com lub nagrane na płytę CD dołączoną do przesyłki listownej). Każda praca powinna być opisana: imię i nazwisko autora, dokładny adres szkoły z kodem pocztowym, telefon lub e-mail autora, dokładny adres autora, imię i nazwisko opiekuna, nazwa wybranej kategorii. Prace niespełniające warunków technicznych nie będą uwzględniane w Konkursie.

Informacje pochodzą ze strony www.kcecak.krakow.pl

 

 

Kontakt

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie
Pędzichów 13
31- 152 Kraków
tel. 12 634 50 50
konkursradoscpisania@gmail.com
www.kcecak.krakow.pl