Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni32
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie76
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs literacki pt. "Moja polska rzeczywistość"

organizator:

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.05.2014

Konkurs literacki pt. "Moja polska rzeczywistość"

Zadanie konkursowe
Zadaniem uczestników konkursu jest nadesłanie eseju, którego treść wyczerpuje jeden z poniższych tematów:
– Marzy mi się Polska…
– Wolna Polska ma 25 lat. Za kolejne ćwierć wieku chciałbym/chciałabym, aby…
– Patrzę dziś na Polskę i pierwsze, co rzuca mi się w oczy, to…

Wymogi formalne

Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów (klasy I-III) z całej Polski. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. Objętość pracy powinna wynosić 1-2 stron tekstu znormalizowanego (nie więcej niż 1800 znaków na stronie).

Terminy
Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata przyjmuje prace konkursowe do dnia 31 maja 2014 r., do godziny 23.59.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 15 czerwca 2014 r. na stronie internetowej Towarzystwa (www.uwc.org.pl). Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się podczas Zjazdu Absolwentów Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata w dniach od 11 do 13 lipca 2014 r.

Kryteria oceny prac
Komisja Konkursowa przy ocenie prac będzie kierować się zgodnością z przedłożonym tematem, oryginalnością podejścia do tematu, oraz poprawnością językową (ortografii i interpunkcji).

Nagrody

I Miejsce:
Wyjazd na dwutygodniowy program edukacyjny na Wyspach Szetlandzkich
Wyjazd na dwutygodniowy program edukacyjny prowadzony w języku angielskim, podczas którego nacisk kładziony jest na międzykulturową wymianę doświadczeń w grupie rówieśników z sześciu państw Europy (Austria, Malta, Niemcy, Polska, Słowacja, Wielka Brytania). Wyjazd odbędzie się w pierwszych dwóch tygodniach sierpnia. Nagroda pokrywa całkowite koszty podróży oraz pobytu na Szetlandach.

Roczna opieka mentorska Towarzystwa
Laureaci konkursu zostaną objęci roczną opieką mentorską przez jednego z członków Towarzystwa, którego zainteresowania i ścieżka edukacyjna pokrywają się z planami danego laureata. Opieka będzie polegać na regularnym kontakcie z mentorem, a jej wymiar zostanie dopasowany do potrzeb i ambicji laureata.

Udział w Zjeździe Absolwentów Towarzystwa 2014
Laureaci zostaną zaproszeni do udziału w corocznym Zjeździe Absolwentów Towarzystwa, który odbędzie się w dniach od 11 do 13 lipca 2014 r. w Polsce. Podczas Zjazdu Absolwentów nastąpi oficjalne wręczenie laureatom dyplomów oraz zapoznanie laureatów z ich mentorami.

II Miejsce:
Roczna opieka mentorska członka TSZŚ

Udział w Zjeździe Absolwentów Towarzystwa 2014

Opis nagród powyżej.

Z niecierpliwością czekamy na Wasze prace!
Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata iim. prof. Pawła Czartoryskiego

Informacja zamieszczona przez Organizatora.

Kontakt

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego
Skr. Poczt. 15
05-420 Józefów
+44 7447 935 134
konkurs@uwc.org.pl
www.uwc.org.pl