Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci11
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie58
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs literacki prawa człowieka i prawa narodów

organizator:

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Rodzaj:
literackie, naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 22.09.2017

Konkurs literacki prawa człowieka i prawa narodów

Przedmiotem pracy konkursowej może być analiza filozoficznych, teologicznych lub literackich tekstów Karola Wojtyły – Jana Pawła II lub twórcze rozwinięcie jego myśli lub odniesienie się do niej. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które w roku akademickim 2016/2017 są studentami (studia I, II, III stopnia, jednolite magisterskie).

Praca ma mieć charakter oryginalny. Nie może być nigdzie wcześniej prezentowana ani też publikowana. Objętość pracy pisemnej: od 15 tys. do 30 tys. znaków wraz z przypisami (czcionka Times New Roman 12; przypisy: TNR 10; interlinia w tekście zasadniczym: 1.5, w przypisach: pojedyncza; znaki liczone ze spacjami).

MIEJSCE ZŁOŻENIA PRAC:
Biuro Organizacyjne Dni Jana Pawła II:
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Biuro Promocji
Kanonicza 9
31-002 Kraków

Prace należy składać w zamkniętej kopercie formatu A4, w dwóch egzemplarzach tekstu (wydruk A4, jednostronny), z dopiskiem na kopercie „KONKURS – DNI JANA PAWŁA II 2017”. Do wydruku należy dołączyć tekst pracy w plikach pdf oraz doc, zarejestrowanych na płycie CD.

Na każdym egzemplarzu pracy – zamiast podawania nazwiska i innych danych personalnych – należy umieścić wyłącznie dowolnie wybrany przez siebie pseudonim. Osoby, uczestniczące w Konkursie po raz kolejny proszone są bezwzględnie o zmianę wcześniejszego pseudonimu. Posłużenie się po raz drugi tym samym pseudonimem spowoduje automatyczną dyskwalifikację.
W osobnej, zaklejonej kopercie należy dołączyć dane osobowe autora pracy (imię i nazwisko, adres domowy, adres do korespondencji elektronicznej, kontakt telefoniczny, nazwę i adres uczelni, rok i kierunek studiów oraz umieszczony na pracy konkursowej pseudonim).

TERMIN ZŁOŻENIA PRAC:
Prace przyjmowane będą do 22 września 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego).
Uwaga: Osoby, które będą wysyłać prace w ostatnich dniach przed upływem podanego terminu złożenia, proszone są, aby ze względów organizacyjnych przesłały na adres mailowy organizatorów (info@upjp2.edu.pl) krótką informację o udziale w konkursie i dacie wysłania pracy (zaznaczając w temacie wiadomości: „konkurs”).
Prace wysłane po wskazanym terminie ze względów formalnych nie zostaną uwzględnione w konkursie.

KRYTERIA OCENY PRAC:
– znajomość nauczania Karola Wojtyły – Jana Pawła II,
– samodzielność i oryginalność koncepcji autorskiej,
– umiejętność analizy tekstu oraz umiejętność syntezy problemu,
– prawidłowy warsztat badawczy, świadomość metodologiczna,
– jakość formy literackiej (poprawność językowa, kompozycja pracy, spójność dyskursu).

NAGRODY:

 • I miejsce: pielgrzymka zagraniczna oraz 2000 zł
 • II miejsce: pielgrzymka zagraniczna oraz 1000 zł
 • III miejsce: gratyfikacja pieniężna w wysokości 1000 zł.

Jury zastrzega sobie możliwość nie przyznania nagród oraz innego ich podziału.

Informacje pochodzą ze strony: jp2.krakow.pl.

Kontakt

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
ul. Kanonicza 9
31-002 Kraków
tel. 12 370 86 71, 519 323 356
info@upjp2.edu.pl
jp2.krakow.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

regulamin