Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie16
 • studenci34
 • absolwenci33
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni28
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie16
 • muzyczne1
 • artystyczne21
 • naukowe16
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe10
 • ogólnopolskie33
 • lubuskie1
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa5
 • firma10
 • instytucja rządowa7
 • samorząd15
 • inny1
Wróć do listy

Konkurs literacki na bajkę i felieton

organizator:

Rybnickie Centrum Kultury

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-konkurs.php on line 76
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 15.09.2010

Konkurs literacki na bajkę i felieton

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Rybnickie Centrum Kultury, z dziedziny literatury w ramach XLI Rybnickich Dni Literatury –

 • Bajka dla dzieci – scenariusz na dowolny temat lub
 • Felieton na temat: Opowieść z książką w tle – refleksje nt literatury/uwag kilka o literaturze.

Należy pamiętać, żeby prace konkursowe nadesłać do 15 września  2010 roku, bowiem teksty, które przyjdą do nas po upływie tej daty oraz takie, które nie zmieszczą się w ramach formalnych ustalonych odgórnie niestety nie będą wzięte pod uwagę podczas selekcji. Autorzy bądź autorki prac, które zostaną wybrane przez jury jako najlepsze, dostaną nagrodę w formie pieniężnej. Jeśli chodzi o bajkę, to dodatkową nagrodą dla laureata będzie wystawienie spektaklu na scenie RCK, natomiast wybrany felieton zostanie opublikowany na łamach Gazety Rybnickiej, bezpłatnym miesięczniku społeczno – kulturalnym.

Pula nagród wynosi 2000 zł. Oceny i selekcji nadesłanych prac dokona profesjonalne jury, złożone z kompetentnych osób o wieloletnim doświadczeniu w danej dziedzinie sztuki. Prace konkursowe powinny być opatrzone własnym tytułem, stanowiącym integralną część tekstu.
Styl pracy może być dowolnie wybrany,ale jednocześnie podkreślamy, że zależy nam przede wszystkim na tekstach oryginalnych,nietuzinkowych i twórczych, w których uwidocznione będzie zarówno indywidualne zaangażowanie, jak i rozwinięta wyobraźnia ich autora/ki.

Warunki uczestnictwa:

 1. Osoby, które chcą wziąć udział w Konkursie powinny nadesłać własne teksty oraz wypełniony formularz do siedziby RCK drogą elektroniczną na adres artystyczny.rck@gmail.com lub pocztą na adres: Rybnickie Centrum Kultury, ul. Saint Vallier 1, 44-200 Rybnik, z dopiskiem „Konkurs literacki – bajka/felieton”.
 2. Prace konkursowe muszą być opatrzone słownym godłem, czyli dowolnym hasłem, zastępującym prawdziwe imię i nazwisko. Godłem należy również podpisać osobną kopertę i umieścić  w niej dane osobowe (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, telefon, e-mail) oraz kilkuzdaniową informację biograficzną (data urodzenia, publikacje i inne ważne dane), a następnie zakleić. Osoby nadsyłające prace drogą mailową bardzo prosimy o przygotowanie dwóch załączników tekstowych zatytułowanych wg klucza: „godło”-TEKST oraz „godło”- DANE OSOBOWE np. Róża-TEKST, Róża-DANE OSOBOWE.  W tytule e-maila należy wpisać: „Konkurs literacki-bajka/felieton”.
 3. W przypadku zgłoszenia do konkursu bajki konieczna będzie pisemna zgoda autora na jej wystawienie, natomiast jeśli chodzi o zgłoszenie felietonu, należy dołączyć pisemną zgodę na bezpłatną publikację.
 4. Koperta zewnętrzna może zawierać dane adresata w przypadku przesyłek poleconych i kurierskich.
 5. Uwaga! Zestawy przesyłane na Konkurs literacki nie mogą jednocześnie brać udziału w innych konkursach. Do konkursu nie można zgłaszać prac, które były wcześniej publikowane lub wydane w formie książkowej.

Wymagane Kryteria formalne to:
Prace powinny być napisane za pomocą czcionki Times New Roman 12. Odstępy między wierszami 1,5. Marginesy 2,5. Felieton nie powinien przekraczać 2 stron A4, natomiast czas trwania bajki nie powinien przekraczać godziny.
Prace konkursowe będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

 • ujęcie tematu
 • walory artystyczne
 • oryginalność tematu
 • walor intelektualny
 • warsztat literacki
 • walor edukacyjny (w przypadku bajki)

Rozstrzygnięcie powyżej opisanego konkursu, a także wręczenie nagród połączone z koncertem odbędzie się 12.10.2010 w trakcie XLI Rybnickich Dni Literatury.
Zwycięzcy zostaną poinformowani pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
Jeszcze raz serdecznie zapraszamy.

Konkurs jest realizowany przez Rybnickie Centrum Kultury

Informacja pochodzi ze strony: www.kultura.rybnik.pl

Kontakt

Rybnickie Centrum Kultury
ul. Saint Vallier 1
44-200 Rybnik
tel. (32) 442 21 32
artystyczny.rck@gmail.com
www.kultura.rybnik.pl