Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie24
 • studenci54
 • absolwenci50
 • doktoranci13
 • naukowcy7
 • inni35
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie19
 • artystyczne28
 • naukowe26
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie52
 • międzynarodowe10
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa4
 • firma8
 • instytucja rządowa16
 • samorząd21
Wróć do listy

Konkurs literacki Morze słów

organizator:

.

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 20.06.2009

Konkurs literacki Morze słów

Warunki aplikacji

Konkurs literacki Morze słów

Celem Konkursu jest zachęcanie młodych ludzi do wyrażania swoich emocji, uczuć, przekonań, sądów w literaturze, promocja wzajemnego zrozumienia, stworzenie możliwości spotkania, debaty i wzmocnienie wzajemnej świadomości w regionie Eurośródziemnomorskie. Opowiadania, które wybrano jako środek wyrazu w konkursie, mają dotyczyć szeroko rozumianego procesu odbudowywania mostów zaufania, porozumienia i dialogu w regionie eurośródziemnomorskim. Organizatorzy mają nadzieję, że otrzymane opowiadania będą opisywać doświadczenie dialogu, unikania przemocy, wzajemengo szacunku w sytuacji konflitowej.

 

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 • Konkurs jest skierowany do młodych ludzi, którzy nie skończyli jeszcze 30 lat i którzy są obywatelami jednego z 43 państw należących do Fundacji im. A. Lindh
 • Opowiadania mogą składać pojedynczy autorzy lub grupa autorów
 • Każdy może przesłać więcej niż jedno opowiadanie
 • Opowiadania nie mogą przekroczyć maksymalnie 2500 słów
 • Opowiadnia mogą być napisane w jedym z języków oficjalnych państw należących do Fundacji
 • Opowiadania nie mogą być wcześniej publikowane, jak również nie naruszają praw autorskich osób trzecich
 • Opowiadania mają dotyczyć spraw związnych z dialogiem międzykulturowym, a szczególnie z odbudowywaniem zaufania, dialogu i pokojowego rozwiązywania konfliktów 

Termin składania wniosków:

 • 20 czerwca 2009, północ (czas hiszpański)
 • Wnioski przesyłamy na adres concurso@iemed.org
 • Autorzy dołączają kopie swojego dowodu tożsamości, dane osobowe i adres
 • Poprzez uczestnictwo w konkursie autorzy automatycznie przekazują prawa autorskie do nadesłanych tekstów Fundacji im. A. Lindh, która ma prawo wybrane teksty opublikować

Informacje pochodzą ze strony www.alfpolska.org

 

Kontakt

.
.
.