Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci57
 • absolwenci51
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne3
 • literackie17
 • sportowe1
 • artystyczne27
 • naukowe33
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie63
 • międzynarodowe7
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa5
 • firma16
 • instytucja rządowa8
 • samorząd25
 • inny7
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs literacki „Którędy na Targi Poznańskie?” 2021

organizator:

Wydawnictwo Miejskie Posnania, Grupa MTP

Rodzaj:
literackie
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.11.2021
wartość nagrody: 25 000 zł

Konkurs literacki „Którędy na Targi Poznańskie?” 2021

Konkurs literacki „Którędy na Targi Poznańskie?” ma na celu wyłonienie spośród nadesłanych prac najlepszego tekstu literackiego, inspirowanego powstaniem i funkcjonowaniem Międzynarodowych Targów Poznańskich 1921‒2021 oraz promującego dzieje Poznania. Swoje zgłoszenia można przesyłać do do 30 listopada 2021 roku.

Konkurs ma charakter otwarty dla pełnoletnich osób fizycznych posiadających obywatelstwo polskie, z wyłączeniem pracowników Wydawnictwa i członków ich rodzin, współpracowników Wydawnictwa, a także członków Jury oraz członków ich rodzin.

Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba dorosła oraz osoba, która do 29.11.2021 r. ukończyła 18 rok życia i posiada obywatelstwo polskie. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

 • akceptacja i przestrzeganie warunków Konkursu;
 • dostarczenie Powieści konkursowej zgodnie z wymaganiami, o których mowa w Regulaminie Konkursu, dostępnym na stronie Organizatora oraz poniżej w formie do pobrania.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie utworu narracyjnego, spełniającego następujące wymagania:

 • powieść powinna stanowić zamkniętą formą literacką mieszczącą się w gatunkowej formule powieści;
 • powieść powinna być pracą własną Uczestnika, do której uczestnikowi przysługuje pełnia praw autorskich, napisaną w języku polskim i nigdy wcześniej niepublikowaną (drukiem, w formie elektronicznej czy w Internecie) i nienagradzaną w innych konkursach;
 • tematyka Powieści powinna być związana z powstaniem i funkcjonowaniem Międzynarodowych Targów Poznańskich 1921‒2021; akcja powinna być związana z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi.

Autorzy mają rok na stworzenie powieści i nadesłanie jej do organizatorów. Utwory przyjmowane są w formie elektronicznej (plik tekstowy DOC lub RTF) do 30 listopada 2021 roku, do godz. 23:59. Prace należy przesłać na adres email: konkurs.mtp1921-2021@wm.poznan.pl (w tytule e-maila wpisując: Konkurs „Którędy na Targi Poznańskie?”).

Wymagana objętość tekstu to 8-14 arkuszy autorskich (320-560 tys. znaków ze spacjami), nie powinna przekroczyć objętości 20 arkuszy autorskich (800 tys. znaków ze spacjami). Uczestnik poza powieścią zobowiązany jest do przesłania jej streszczenia (o objętości maksymalnie 2500 znaków ze spacjami).

Autor lub autorka zwycięskiej powieści otrzyma nagrodę w wysokości 25 000 złotych.

Ogłoszenie wyników konkursu przewidywane jest w I połowie 2022 roku. Nagrodzona powieść zostanie opublikowana w formie książkowej drukiem oraz w formie e-booka (najpóźniej do 31.12.2022 roku).

Organizatorzy zastrzegają, że nie będą rozpatrywane teksty należące do gatunku literatury dziecięcej, a także felietony, opowiadania, eseje, prace naukowe, popularnonaukowe, utwory poetyckie i dramatyczne, komiksy, albumy, scenariusze.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: poznan.pl

A zainteresowanych innymi ofertami konkursów, nie tylko literackich, zapraszamy do naszej bazy konkursów.

Kontakt

Wydawnictwo Miejskie Posnania
ul. F. Ratajczaka 44
61-728 Poznań
tel. 61 851 86 01
wm@wm.poznan.pl
www.wm.poznan.pl

Dokumenty

do pobrania