Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie24
 • studenci44
 • absolwenci44
 • doktoranci8
 • naukowcy8
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie12
 • artystyczne17
 • naukowe25
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie44
 • łódzkie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa3
 • firma7
 • instytucja rządowa11
 • samorząd21
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs literacki "Krajobrazy słowa"

organizator:

Miejska Biblioteka Publiczna

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.12.2013

Konkurs literacki "Krajobrazy słowa"

Organizatorzy zapraszają do udziału w XXI edycji ogólnopolskiego konkursu literackiego Krajobrazy słowa.
Konkurs trwa do 31 grudnia 2013 r.

Szczegóły konkursu w regulaminie poniżej. 

R E G U L A M I N
Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu
oraz Urząd Miasta w Kędzierzynie-Koźlu ogłaszają
XXI otwarty konkurs literacki
pod hasłem „KRAJOBRAZY SŁOWA”

I. Przedmiotem konkursu jest:
– poezja o dowolnej tematyce
– proza  o dowolnej tematyce

II. Zasady uczestnictwa

1. Konkurs ma charakter otwarty,  skierowany jest do osób powyżej 16 roku życia
2. Organizatorzy proszą o przesłanie prac nigdzie nie publikowanych, ani nie nagradzanych na innych konkursach o następującej objętości:
– zestaw wierszy o tematyce dowolnej złożony z pięciu tekstów,
– proza do 15 stron wydruku komputerowego format A4,
3. Prace konkursowe (w 4 egzemplarzach) zaopatrzone w godło wraz z zaklejoną kopertą zawierającą: powtórzone godło, imię, nazwisko, adres, telefon, adres elektroniczny oraz krótką notkę biograficzną należy przesłać do: Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu, Rynek 3 w terminie do 31 grudnia 2013 roku.
4. Jeden autor zobowiązany jest do występowania pod jednym godłem, nawet w przypadku gdy wysyła prace w obu kategoriach.
5. Prosimy w miarę możliwości o dostarczenie tekstów również na płytach CD lub pocztą elektroniczną na adres krajobrazyslowa@mbpkk.pl.

III. Nagrody

1. Prace konkursowe oceni Jury powołane przez organizatorów.
2. Ogłoszenie wyników nastąpi w lutym 2014 roku.
3. Wręczenie nagród odbędzie się w kwietniu 2014 roku.
4. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia ufundowane przez organizatorów i sponsorów.
5. Nagrodzone utwory zostaną opublikowane w wydawnictwie okolicznościowym.
6. Organizatorzy nie przesyłają nagród pieniężnych, przyznaną nagrodę lub wyróżnienie należy odebrać osobiście w dniu finału konkursu.

IV. Postanowienia ogólne

1. Nie będą podlegać ocenie jury prace laureatów nagród głównych z poprzednich lat (Marszałka Województwa Opolskiego oraz Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla)
2. Laureaci zostaną powiadomieni korespondencyjnie oraz zaproszeni do udziału w uroczystości wręczenia nagród.
3. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych utworów i zastrzegają sobie prawo do publikacji danych personalnych oraz zdjęć finalistów konkursu, a także do prezentacji i publikacji nagrodzonych utworów.
4. Zgłoszenie utworu do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem, że utwór jest własny, nie publikowany i nie nagradzany na innych konkursach, ponadto wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autora w celach promocyjnych konkursu.
5. W sprawach spornych wynikających z interpretacji regulaminu ostateczną decyzję podejmują organizatorzy w porozumieniu z Jury.
6. Termin nadsyłania prac upływa 31 grudnia 2013 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Informacje ze strony: www.mbpkk.pl

Kontakt

Miejska Biblioteka Publiczna
Rynek 3
47-200 Kędzierzyn - Koźle
tel. 77 482 37 80
promocja@mbpkk.pl , promocja2@mbpkk.pl
www.mbpkk.pl