Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci52
 • absolwenci52
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe40
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie57
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa7
 • firma7
 • instytucja rządowa14
 • samorząd15
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs Literacki im. Wandy Chotomskiej

organizator:

Gimnazjum nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego

Rodzaj:
literackie
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.01.2017

Konkurs Literacki im. Wandy Chotomskiej

Organizatorzy Międzynarodowego Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży przypominają zaprzyjaźnionym z dziecięcą i młodzie­żową twórczością literacką – polonistom, nauczycielom-bibliotekarzom, nauczy­cielom kształcenia zintegrowanego, instruktorom w placówkach kultury, bibliotekarzom bibliotek publicznych, rodzicom i opiekunom – o trzydziestej trzeciej jego edycji.

W tym roku do udziału w konkursie zaproszone są również utalentowane literacko dzieci i młodzież piszące w języku kaszubskim. Na wiersze, prozę i próby dramatyczne Organizatorzy czekają do 15 stycznia 2017 roku.

W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych. Tematyka wierszy i opowiadań jest dowolna. Prace konkursowe należy nadsyłać do Gimnazjum nr 2 w Słupsku do 15 stycznia 2017 r. Dla pełnego obiektywizmu oceny w kategorii poezji – każdy autor proszony jest o nadesłanie kilku wierszy.

Wiersze i opowiadania powinny być podpisane następująco: imię i nazwisko autora, klasa, szkoła, miejscowość; imię i nazwisko prowadzącego nauczyciela lub opiekuna.

Ze względów organizacyjnych, związanych z bardzo dużą ilością uczestników konkursu, Organizatorzy proszą o:

 • przysyłanie opowiadań lub utworów dramatycznych do 15 stron maszynopisu;
 • podpisanie i spięcie opowiadania każdego uczestnika;
 • podpisanie każdej strony z wierszami młodych literatów;
 • nadsyłanie wierszy każdego uczestnika na osobnej stronie;
 • opatrzenie pieczątką placówki utworów każdego uczestnika;
 • wypełnienie karty zgłoszeniowe;
 • dołączenie wydrukowanej i wypełnionej karty zgłoszeniowej do koperty z wysyłanymi pracami;
 • dołączenie podpisanej płyty CD zawierającej jedynie teksty prozatorskie – opowiadania i dramaty.

Nadesłane teksty konkursowe nie mogą w żaden sposób naruszać praw autorskich innych twórców oraz nie mogą być wcześniej publikowane. Organizatorzy dopuszczają możliwość przysyłania utworów literackich w języku angielskim i niemieckim przez dzieci i młodzież polonijną.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 kwietnia 2017 r.

Prace oceniane będą w kategoriach:

 • poezja: uczniowie klas I-IV, uczniowie klas V- VI , uczniowie gimnazjum; uczniowie szkół ponadgimnazjalnych;
 • proza: uczniowie klas I-IV, uczniowie klas V-VI, uczniowie gimnazjum, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych;

W skład Komisji Konkursowej wchodzą: Wanda Chotomska, jako przewodnicząca; poeci, prozaicy i dziennikarze; pracownicy nau­kowi Uniwersytetu Warszawskiego i Aka­demii Pomorskiej w Słupsku oraz nauczyciele poloniści.

Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystego spotkania młodych twórców w maju 2017 roku, na gościnnej scenie Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku. Uczniowie nagrodzeni i wyróżnieni oraz ich opie­kunowie zostaną zawiadomieni indywidualnie.  Nagrodzone utwory poetyckie i prozatorskie będą opubli­kowane w kolejnej książce podsumowującej konkurs, a także w prasie regionalnej.

Informacje pochodzą ze strony: gimnazjum2slupsk.edupage.org

Kontakt

Gimnazjum nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego
ul. Sobieskiego 3
76-200 Słupsk
tel. 692 477 930

www.facebook.com/konkursliterackislupsk