Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci64
 • absolwenci66
 • doktoranci10
 • naukowcy10
 • inni35
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne3
 • literackie16
 • artystyczne23
 • naukowe38
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie68
 • międzynarodowe7
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia25
 • szkoła wyższa5
 • firma9
 • instytucja rządowa11
 • samorząd32
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs Literacki im. Szaloma Asza

organizator:

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie

Rodzaj:
literackie
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.06.2017

Konkurs Literacki im. Szaloma Asza

Konkurs organizowany jest od 1993 roku, co dwa lata, i od początku cieszy się dużym zainteresowaniem. Na każdą edycję napływa średnio 130 prac z kraju i zagranicy. Znaczenie konkursu polega m.in. na przywracaniu pamięci o polsko-żydowskiej przeszłości Kutna, a nade wszystko o Szalomie Aszu, urodzonym w Kutnie w 1880 roku wybitnym prozaiku i dramaturgu żydowskim tworzącym w jidysz, dwukrotnym kandydacie do Literackiej Nagrody Nobla.

Celem konkursu jest propagowanie kultury literackiej i polskiej twórczości prozatorskiej; nawiązanie do polsko-żydowskiej przeszłości Kutna; przywracanie pamięci o Szalomie Aszu, światowej sławy pisarzu żydowskim, urodzonym w Kutnie w 1880 roku.

Konkurs na opowiadanie o tematyce dowolnej przeznaczony jest dla osób dorosłych.

Uczestnicy mogą nadesłać tylko jedną pracę o objętości nieprzekraczającej 10 stron maszynopisu,
wcześniej niepublikowaną, co dotyczy także Internetu, i nienagradzaną w innych konkursach.

Pracę należy przesłać w trzech egzemplarzach oraz w formie cyfrowej na płycie CD-R jako dokument
tekstowy na adres organizatora:
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie,
99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 5, z dopiskiem na kopercie „Konkurs”.

Praca i płyta muszą być podpisane godłem. Należy do nich dołączyć kopertę opatrzoną tym
samym godłem, zawierającą wewnątrz informację z imieniem, nazwiskiem, dokładnym adresem oraz
numerem telefonu i e-mailem.

Termin nadsyłania prac mija 30 czerwca 2017 roku – decyduje data stempla pocztowego.

Prace oceniać będzie profesjonalne jury powołane przez organizatora.

Laureaci otrzymają nagrody pieniężne, ostateczny podział nagród zależy od jurorów.

Istnieje możliwość ufundowania nagród pozaregulaminowych przez organizacje, instytucje
i osoby prywatne, w tym Nagrody Prezydenta Miasta Kutno za pracę związaną z Kutnem.

Lista laureatów zostanie ogłoszona we wrześniu 2017 roku na stronie www.bibliokutno.pl.

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 8 października 2017 roku, podczas X Festiwalu im. Szaloma Asza. O szczegółach laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie bądź pocztą elektroniczną.

Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych prac w antologii pokonkursowej oraz
w prasie i na portalach internetowych.

Organizator nie pokrywa kosztów podróży.

Informacji o konkursie udziela Grażyna Baranowska, tel. 24 355 10 12 wew. 102/ e-mail: g.baranowska@bibliokutno.pl

Regulamin konkursu znajduje się na stronie Organizatora oraz w załączniku poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: bibliokutno.pl

Kontakt

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie
ul. Wojska Polskiego 5
99-300 Kutno
tel. 24 355 10 12 wew. 102
g.baranowska@bibliokutno.pl
bibliokutno.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

regulamin