Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci72
 • absolwenci71
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni38
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne3
 • artystyczne26
 • naukowe38
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie69
 • międzynarodowe6
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia26
 • szkoła wyższa1
 • firma13
 • instytucja rządowa15
 • samorząd32
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs Literacki im. Marka Hłaski

organizator:

Młodzieżowy Dom Kultury

Rodzaj:
literackie
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 20.03.2018

Konkurs Literacki im. Marka Hłaski

Konkurs przeznaczony jest dla osób powyżej 16 roku życia. Na adres organizatora należy przesłać własne, niepublikowane i nienagradzane, w czterech egzemplarzach:

 • Trzy utwory poetyckie
 • Jeden utwór prozatorski do 10 stron maszynopisu

W celu przygotowania publikacji konieczne jest dołączenie wersji elektronicznej prac (plik w formacie doc., docx. podpisany również godłem autora, wysłany drogą mailową na adres: konkurs.hlasko@mdkchorzow.pl.

Tematyka prac jest dowolna. Prace muszą być pracami własnymi, wcześniej nienagradzanymi i niepublikowanymi. Prace nie mogą być publikowane w formie książki, antologii, druku w czasopiśmie lub e-booku. Wszystkie nadesłane prace powinny stanowić wydruk komputerowy.

Prace powinny być napisane według następujących ustawień

 • czcionką Times New Roman,
 • rozmiar czcionki 12,
 • odstępy między wierszami 1,5
 • margines dolny, górny oraz boczny 2,5cm.

Każda nadesłana na konkurs praca powinna być oznaczona godłem (słowo lub wyrażenie będące umownym znakiem autora, nie może to być znak graficzny).

Do prac należy dołączyć kopertę opatrzoną tym samym godłem autora. W kopercie należy umieścić podpisane oświadczenie* oraz krótką informację o autorze, która musi zawierać: imię i nazwisko autora, datę urodzenia, dokładny adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mail. W kwestionariuszu należy umieścić godło oraz prawdziwe dane autora – nie pseudonim artystyczny.

Prace należy przesyłać do 20 marca 2018r. (decyduje data stempla pocztowego), na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury
ul. J. Lompy 13
41-500 Chorzów
[ z dopiskiem KONKURS LITERACKI IM.MARKA HŁASKI ]

O uroczystym rozstrzygnięciu konkursu, które nastąpi w pierwszych dwóch tygodniach czerwca 2018r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Chorzowie organizatorzy poinformują laureatów pisemnie lub telefonicznie.

NAGRODY:
Powołane przez organizatorów jury dokona oceny nadesłanych prac oraz zadecyduje o podziale nagród. Jury ma prawo odrzucić prace, które wskazywałyby na przywłaszczenie sobie niematerialnych dóbr intelektualnych osób trzecich. Organizatorzy przewidują nagrody pieniężne dla laureatów I, II i III miejsca w dziedzinie prozy oraz I, II i III miejsca w dziedzinie
poezji oraz wyróżnienia w obu kategoriach. Przewidywane kwoty nagród pieniężnych to 600 PLN (I miejsce), 500 PLN (II miejsce), 400 PLN (III miejsce). Dodatkowo dla pełnoletnich laureatów pierwszego miejsca w dziedzinie prozy i w dziedzinie poezji pan europoseł Marek Plura ufunduje 3-dniowy wyjazd do Brukseli lub Strasbourga na przełomie maja i czerwca 2018r. (Uczestnik będzie musiał jedynie pokryć sobie koszt dojazdu do Chorzowa lub Katowic na miejsce zbiórki). Laureat pierwszego miejsca w dziedzinie poezji będzie miał możliwość zaprezentowania swojej twórczości podczas XVI edycji „Portu Poetyckiego” organizowanego w Chorzowie.

Koordynator imprezy: Justyna Kenig (j.kenig@mdkchorzow.pl).

Informacje pochodzą ze strony: drive.google.com

Kontakt

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. J. Lompy 13
41-500 Chorzów

j.kenig@mdkchorzow.pl
www.mdkchorzow.pl

Dokumenty

do pobrania