Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie29
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie14
 • artystyczne23
 • naukowe50
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie78
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma7
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs Literacki im.K.I. Gałczyńskiego

organizator:

Biblioteka im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
zachodniopomorskie
termin składania wniosków: 15.06.2010

Konkurs Literacki im.K.I. Gałczyńskiego

VIII Regionalny Konkurs Literacki im. K.I. Gałczyńskiego

Regulamin Konkursu

1. Konkurs ma zasięg regionalny. W konkursie może wziąć udział każdy zainteresowany z regionu polickiego, zapraszamy do udziału również autorów spoza regionu polickiego, pod warunkiem, że ich prace konkursowe będą nawiązywać do problematyki naszego regionu. Czekamy na zestawy 3-7 wierszy lub opowiadanie do5 stron znormalizowanego maszynopisu (30 linijek na stronie). koniecznie w trzech egzemplarzach. Prace o większej objętości nie będą oceniane. Utwory nie mogą być wcześniej
nigdzie publikowane i nagradzane. W miarę możliwości prosimy dodatkowo o wersję elektroniczną pracy (dołączoną do zgłoszenia na płycie CD)

2. Prace konkursowe powinny być opatrzone godłem (słownym pseudonimem), uwidocznionym również na zaklejonej kopercie, w której należy umieścić dane osobowe autora (imię, nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail, nota biograficzna).

3. Autor może przedłożyć na konkurs jednocześnie jeden zestaw poezji i prozy. Utwory mogą być o dowolnej tematyce. Zachęcamy do podejmowania tematyki regionalnej, nawiązującej do realiów Ziemi Polickiej, w sensie historycznym bądź współczesnym.

4. Dla laureatów przewiduje się nagrody rzeczowe. Wyłonione w konkursie utwory laureatów,
zostaną opublikowane nieodpłatnie w almanachu pokonkursowym. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu i publikacji w almanachu.

5. Uroczystość finałowa konkursu odbędzie się pod koniec 2010 roku. O dokładnym terminie i miejscu ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród wszyscy laureaci oraz społeczność naszego regionu zostaną powiadomieni. Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie podczas imprezy finałowej. Organizatorzy nie przesyłają nagród pocztą oraz nie zwracają kosztów podróży.

6. Prace konkursowe należy przesyłać w terminie do 15 czerwca 2010r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Biblioteka im. M. Skłodowskiej-Curie
ul. Wojska Polskiego 15p
72-010 Police, z dopiskiem „Konkurs Gałczyńskiego”
Utwory nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje pochodzą ze strony www.biblioteka.police.pl

 

 

Kontakt

Biblioteka im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach
ul. Wojska Polskiego 15p
72-010 Police
tel. (91) 312 17 13

www.biblioteka.police.pl