Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci39
 • absolwenci35
 • doktoranci6
 • naukowcy6
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne1
 • artystyczne18
 • naukowe26
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie42
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa6
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

Konkurs Literacki im. Haliny Snopkiewicz

organizator:

Miejski Ośrodek Kultury,,Centrum”

Rodzaj:
literackie
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.10.2018

Konkurs Literacki im. Haliny Snopkiewicz

Konkurs jest otwarty dla wszystkich twórców, zarówno zrzeszonych, jak i nie będących członkami związków i stowarzyszeń literackich. Każdy z uczestników konkursu proszony jest o nadesłanie jednego zestawu wierszy, zawierającego od 3 do 5 utworów lub jednej formy prozą (max.7 stron znormalizowanego maszynopisu, czyli do 15000 znaków), niepublikowanych w wydawnictwach zawartych i nie nagrodzonych w innych konkursach.

Każdy utwór należy nadesłać w trzech egzemplarzach, zaopatrzonych w godło (pseudonim). Godło należy umieścić także na dołączonej do utworów, zgłoszonych do konkursu, zaklejonej kopercie. Wewnątrz koperty powinny znaleźć się dane uczestnika: imię, nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, ewentualnie e-mail, wiek oraz kilka słów o autorze i dorobku artystycznym oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych autora.

Prace należy przesyłać na adres: Miejski Ośrodek Kultury,,Centrum” ul. Piastowska 1, 42-400 Zawiercie z dopiskiem na kopercie ,,Konkurs im. H. Snopkiewicz”.

Termin nadsyłania prac upływa 31 października 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego).
Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.

Nagrody
Pierwsze nagrody w dziedzinie poezji i prozy w kwocie po 1000 zł, wyróżnienia w kwocie 500 zł, oraz nagrody książkowe.
Jury zastrzega sobie prawo innego podziału puli nagród.

Informacje pochodzą ze strony: www.mok.pl

Kontakt

Miejski Ośrodek Kultury,,Centrum”
ul. Piastowska 1
42-400 Zawiercie

sekretariat@mok.pl
www.mok.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

zgody