Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci37
 • absolwenci34
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne1
 • artystyczne18
 • naukowe24
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie39
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

Konkurs Literacki im. Artura Fryza na poetycki debiut książkowy

organizator:

Kutnowski Dom Kultury

Rodzaj:
literackie
Grupa docelowa:
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 31.01.2017

Konkurs Literacki im. Artura Fryza na poetycki debiut książkowy

Organizator konkursu, Kutnowski Dom Kultury, zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie na najlepszy poetycki debiut książkowy. Konkurs obejmuje wszystkie debiutanckie autorskie książki poetyckie autorów piszących w języku polskim wydane w roku 2016, które autor bądź wydawca nadeśle na adres Organizatora konkursu w minimum 4 egzemplarzach do 31 stycznia 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Jako książkę debiutancką rozumie się pierwszy zwarty druk poety opatrzony stopką wydawniczą i numerem ISBN bez względu na jego objętość. Jest więc nią również tzw. arkusz poetycki. Książka debiutancka może być wydana w Polsce lub poza jej granicami.

Autorzy bądź wydawnictwa muszą dołączyć do książek kartę zgłoszeniową.

Jury Konkursu przyzna nagrody o łącznej wartości 12.000 złotych. Zakładany podział nagród określa się w sposób następujący:

 • I nagroda – 5000 zł (kwota brutto),
 • II nagroda – 3000 zł,
 • III nagroda – 2000 zł.
 • Wyróżnienia: suma łączna – 2000 zł.

Jury ma prawo do innego podziału nagród.

Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 8 kwietnia 2017 roku w Centrum Teatru Muzyki i Tańca w Kutnie, ul. Teatralna 1. Nagrodzeni i wyróżnieni autorzy zostaną o tym poinformowani do dnia 1 kwietnia 2017 r.

W ramach Festiwalu organizowane będzie otwarte spotkanie laureatów XII OKL z prezentacją wierszy z nagrodzonych książek w dn. 9 kwietnia. Uczestnicy wypełniając kartę zgłoszeniową deklarują dostępność na spotkaniu.

Warunkiem otrzymania nagród finansowych jest osobiste stawiennictwo nagrodzonych i wyróżnionych autorów (lub w szczególnych przypadkach – pisemnie przez nich upoważnionych przedstawicieli) na uroczystości oficjalnego ogłoszenia werdyktu i wręczenia nagród przez organizatora.

Wszelkie pytania należy kierować na adres mailowy zlotysrodek@kdk.net.pl.

Adres, na który należy wysyłać książki wraz z kartą zgłoszeniową: Kutnowski Dom Kultury, ul. Żółkiewskiego 4, 99-302 Kutno, z dopiskiem „XIII OKL Złoty Środek Poezji”.

Pełna dokumentacja konkursu znajduje się na stronie Organizatora oraz w załącznikach poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: www.zlotysrodekpoezji.pl

Kontakt

Kutnowski Dom Kultury
ul. Żółkiewskiego 4
99-302 Kutno
tel. 24 254 21 37
zlotysrodek@kdk.net.pl
www.zlotysrodekpoezji.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

karta_zgłoszeniowa