Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie15
 • studenci32
 • absolwenci31
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • artystyczne15
 • naukowe20
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie33
 • międzynarodowe5
 • lubuskie1
 • pomorskie2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa2
 • firma12
 • instytucja rządowa6
 • samorząd13
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs literacki „I ty możesz zostać baśniopisarzem”

organizator:

PSP nr 2 w Radomiu

Rodzaj:
literackie
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 05.01.2021
termin rozstrzygnięcia: 02.04.2021

Konkurs literacki „I ty możesz zostać baśniopisarzem”

Konkurs literacki „I ty możesz zostać baśniopisarzem” skierowany jest do uczniów szkół podstawowych. Prace literackie uczniów szkoły mogą przesyłać do 5 stycznia 2021 roku.

Celem konkursu jest:

 • popularyzacja twórczości Hansa Christiana Andersena i wartości moralnych w niej zawartych,
 • poszerzanie wiedzy na temat tradycji i kultury regionu,
 • kształtowanie systemu wartości, a przede wszystkim uczciwości, życzliwości, odpowiedzialności, sprawiedliwości, szacunku dla innych,
 • kształtowanie wrażliwości na przeżycia innych,
 • ukazanie twórczej aktywności jako źródła osobistej satysfakcji,
 • kształcenie umiejętności poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł,
 • rozwijanie uzdolnień literackich,
 • promowanie dzieci o wybitnych zdolnościach literackich,
 • propagowanie czytelnictwa.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej. Uczniowie piszą baśń, wiersz lub scenariusz spektaklu teatralnego według określonych kryteriów. Nauczyciele poloniści oceniają prace, a najlepsze przesyłają do organizatorów. Każda szkoła może nadesłać maksymalnie 3 prace. Nagrodzona praca opublikowana zostanie na stronie internetowej organizatora www.psp2.radom.pl/konkurs i w tomiku baśni pokonkursowych.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia, uczestnicy i ich opiekunowie dyplomy.

Wymagania konkursowe oceniają, czy baśń, wiersz, scenariusz spektaklu teatralnego:

 • twórczo wykorzystuje wybrane motywy z twórczości Hansa Christiana Andersena,
 • wyraża przesłanie charakterystyczne dla twórczości baśniopisarza,
 • zawiera elementy wiedzy o tradycji i kulturze swojego regionu (opisy stroju, potrawy, obyczajów, krajobrazów itp.) / (praca bez tych elementów nie podlega ocenie),
 • posiada cechy baśni, utworu poetyckiego, scenariusza,
 • prace pisemne – technika komputerowa, do 3 stron formatu A4 (dotyczy baśni), czcionka Times New Roman, rozmiar 14, 1,5 odstępu między wierszami, marginesy normalne, format Word (tylko).

Oprócz powyższych wymagań oceniane będą także:

 • oryginalność kompozycji, narracji, obrazowania,
 • bogactwo języka, żywość dialogu,
 • poprawność stylistyczna, gramatyczna, ortograficzna i interpunkcyjna,
 • estetyka pracy: marginesy, akapity, właściwy zapis dialogu, poprawność zapisu scenariusza.

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wcześniejsza rejestracja uczestników na stronie internetowej organizatora – www.psp2.radom.pl/konkurs. Podczas rejestracji wymagane jest dołączenie prac konkursowych w formie elektronicznej.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: psp2.radom.pl

A zainteresowanych innymi ofertami konkursowymi zapraszamy do naszej bazy konkursów.

Kontakt

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Hansa Christiana Andersena
ul. Batalionów Chłopskich 16
26-600 Radom
tel. 48 331 16 53
sekretariat@psp2.radom.pl
www.psp2.radom.pl

Dokumenty

do pobrania