Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci35
 • absolwenci31
 • doktoranci4
 • naukowcy2
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie8
 • artystyczne19
 • naukowe19
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie36
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa4
 • firma4
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
 • inny5
Wróć do listy

Konkurs literacki i fotograficzno – plastyczny: Mój piykny Ślónsk

organizator:

.

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 24.06.2009

Konkurs literacki i fotograficzno – plastyczny: Mój piykny Ślónsk

Warunki aplikacji

W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnajzalnych. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych:

 • klasy 1 – 3
 • klasy 4 – 6
 • klasy 1 – 3 gimnazjum

Celami konkursu są

 • rozwijane umiejętności obserwacji, dostrzegania piękna w bliższym i dalszym otoczeniu – przyrody, zabytków, nieznanych zakątków wartych obejrzenia i pokazania innym.
 • rozwijanie osobistych zainteresowań, wrażliwości estetycznej i indywidualnych zdolności twórczych.
 • wykształcenie umiejętności tworzenia świadomego, indywidualnego przekazu werbalnego i wizualnego.
 • prezentacja twórczego spojrzenia młodego pokolenia na swój region.

Ostateczny termin nadsyłania prac upływa 30 września 2009 r. Prace należy przesyłać na adres podany niżej.

Kryteria oceny

Na konkurs literacki prace (w formie opowiadania, reportażu itp.) mogą być przesyłane w dowolnej formie. Mile widziane będą prace napisane w całości po śląsku. Na konkurs fotograficzny należy przesyłać odbitki barwne lub czarno-białe w formacie nie mniejszym niż 10×15 cm i nie większym niż 15x21cm. Na konkurs plastyczny można nadsyłać prace wykonane dowolną techniką w formacie A4 lub A3.

Do udziału w konkursie dopuszczone będą wyłącznie prace dotyczące miejsc położonych w historycznych granicach Śląska. Wskazane jest nadsyłanie prac poprzez szkoły (przesyłka powinna być sztywno opakowana). Każda nadesłana praca powinna zawierać następujące dane: tytuł, imię i nazwisko autora, wiek, nazwę szkoły. Na pracach fotograficznych i plastycznych dane te należy umieścić na odwrocie pracy. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatorów.

 

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Powstańców Śląskich
ul. 17 Sierpnia 1

41- 503 Chorzów

Kontakt

.
.
.