Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci36
 • absolwenci33
 • doktoranci5
 • naukowcy5
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie8
 • muzyczne1
 • artystyczne15
 • naukowe24
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie38
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny5
Wróć do listy

Konkurs literacki Gniewińskie Pióro

organizator:

Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteka w Gniewinie

Rodzaj:
literackie
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.05.2018

Konkurs literacki Gniewińskie Pióro

Cele konkursu:

 • zachęcenie uzdolnionych literacko do działań twórczych,
 • wyłowienie talentów literackich,
 • motywowanie do pracy nad własnymi zdolnościami,
 • stworzenie wydarzenia literackiego.

Adresaci konkursu:
Konkurs przeznaczony jest dla osób dorosłych oraz młodzieży w wieku 13-17 lat.

Zasady uczestnictwa:
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres organizatora utworu o dowolnej tematyce w języku polskim, dotąd nie publikowanego i nie nagradzanego w
innych konkursach, a także nie publikowanego w sieci Internet, w jednej z dwóch kategorii: proza lub poezja.
Jeden autor może złożyć swoją pracę tylko w jednej kategorii: proza lub poezja. W przypadku poezji – od 3 do 5 utworów, w przypadku prozy – 1 utwór lub fragmenty większych objętościowo prac, zredukowane do maks. 5 stron. Objętość całej pracy konkursowej nie powinna przekraczać 5 stron znormalizowanego maszynopisu (wydruku) formatu A4.
Utwór/utwory w czterech egzemplarzach – pogrupowanych w komplety, należy opatrzyć tylko godłem (pseudonimem). Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną takim samym godłem/pseudonimem jak na pracy, zawierającą kartkę z danymi adresowymi autora (imię i nazwisko, wiek, adres, numer telefonu, adres poczty e-mail).
W przypadku uczestników w wieku 13-17 lat należy na pracy, obok godła (pseudonimu literackiego), podać wiek autora, aby praca nie trafiła do kategorii dorosłych.

Jeżeli to możliwe, uprasza się uczestników o dołączenie elektronicznej wersji prac konkursowych (przesłanie plików nazwanych przybranym godłem na adres e-mail gbp@gniewino.pl lub dołączenie nośnika – płyty CD/DVD), ponieważ przyspieszy to przetwarzanie nagrodzonych prac do almanachu pokonkursowego. Brak wersji elektronicznej nie dyskwalifikuje pracy. Organizator nie zwraca prac papierowych oraz nośników elektronicznych.

Termin składania prac:
Prace należy złożyć do dnia 15 maja 2018 r. w Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteki w Gniewinie, bądź przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteka w Gniewinie
ul. Sportowa 1
84-250 GNIEWINO
z dopiskiem: „Konkurs literacki”

Organizator na spłynięcie ostatnich prac czeka 5 dni roboczych po dacie zakończenia naboru, a następnie przekazuje materiały do oceny Jurorom. Prace nadesłane po wyznaczonym terminie nie będą oceniane przez jury konkursu.

Kryteria ocen:

 • oryginalność i twórczy charakter utworu,
 • poprawność stylistyczna i językowa,
 • bogactwo języka.

Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wynikach odrębnie – telefonicznie lub mailowo.
Dodatkowe informacje o Konkursie oraz o wynikach można uzyskać pod numerem tel. (58) 670 63 38 lub pod adresem email: gbp@gniewino.pl.

Informacje pochodzą ze strony: drive.google.com

Kontakt

Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteka w Gniewinie
ul. Sportowa 1
84-250 Gniewino
tel. (58) 670 63 38
gbp@gniewino.pl