Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie14
 • studenci29
 • absolwenci28
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie11
 • artystyczne16
 • naukowe16
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie28
 • pomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa2
 • firma9
 • instytucja rządowa6
 • samorząd10
 • inny1
Wróć do listy

Konkurs literacki dla studentów

organizator:

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 17.09.2014

Konkurs literacki dla studentów

Konkurs literacki dla studentów w ramach IX Dni Jana Pawła II. Tegorocznym tematem jest: Nadzieja.
Przedmiot prac:

 • analiza filozoficznych, teologicznych lub literackich tekstów Karola Wojtyły – Jana Pawła II,
 • twórcze rozwinięcie jego myśli lub odniesienie się do niej.
Kryteria:
 • W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które w roku akademickim 2013/2014 są studentami studiów I , II  i III stopnia oraz studenci  jednolitych studiów magisterskich.
 • Objętość pracy pisemnej: do 30 tys. znaków wraz z przypisami (czcionka Times New Roman 12; przypisy: TNR 10; interlinia w tekście zasadniczym: 1.5, w przypisach: pojedyncza).
Miejsce złożenia prac: Biuro organizacyjne Dni Jana Pawła II:

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Biuro Informacji i Promocji
ul. Kanonicza 9
31-002 Kraków
Termin:
Prace przyjmowane będą  do 17 września 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego).


Informacje pochodzą ze strony: www.jp2.krakow.pl

Kontakt

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
ul. Kanonicza 9
31-002 Kraków


www.jp2.krakow.pl