Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie29
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie14
 • artystyczne23
 • naukowe50
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie78
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma7
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs Literacki dla studentów – Niepodległość

organizator:

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II

Rodzaj:
literackie
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 24.09.2018
wartość nagrody: 2000 zł

Konkurs Literacki dla studentów – Niepodległość

Organizatorzy XIII edycji Dni Jana Pawła II ogłosili Konkurs Literacki dla studentów.

TEMAT: NIEPODLEGŁOŚĆ.
PRZEDMIOTEM PRACY MOŻE BYĆ:

– analiza filozoficznych, teologicznych lub literackich tekstów Karola Wojtyły – Jana Pawła II,
– twórcze rozwinięcie jego myśli lub odniesienie się do niej.

KRYTERIA FORMALNE I NORMY REDAKCYJNE:

 • W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które w roku akademickim 2017/2018 są studentami (studia I, II, III stopnia, jednolite magisterskie).
 • Praca musi mieć charakter oryginalny. Nie może być nigdzie wcześniej prezentowana ani też publikowana.
 • Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach. Kategoria I esej. Kategoria II utwór poetycki.
 • Objętość pracy pisemnej (eseju): od 15 tys. do 30 tys. znaków wraz z przypisami (czcionka Times New Roman 12; przypisy: TNR 10; interlinia w tekście zasadniczym: 1.5, w przypisach: pojedyncza; znaki liczone ze spacjami).
 • Tekst poetycki – w dowolnej konwencji i formie musi być inspirowany myślą i dziełem Karola Wojtyły – Jana Pawła II lub pozostawać w związku z jego osobą .

MIEJSCE ZŁOŻENIA PRAC:

Biuro Organizacyjne Dni Jana Pawła II
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Biuro Promocji
ul. Kanonicza 9
31-002 Kraków

Prace należy składać w zamkniętej kopercie formatu A4, w dwóch egzemplarzach tekstu (wydruk A4, jednostronny), z dopiskiem na kopercie „KONKURS – DNI JANA PAWŁA II 2018”. Do wydruku należy dołączyć tekst pracy w plikach pdf oraz doc, zarejestrowanych na płycie CD.

Na każdym egzemplarzu pracy – zamiast podawania nazwiska i innych danych personalnych – należy umieścić wyłącznie dowolnie wybrany przez siebie pseudonim. Osoby, uczestniczące w Konkursie po raz kolejny proszone są bezwzględnie o zmianę wcześniejszego pseudonimu. Posłużenie się po raz drugi tym samym pseudonimem spowoduje automatyczną dyskwalifikację.

W osobnej, zaklejonej kopercie należy dołączyć dane osobowe autora pracy (imię i nazwisko, adres domowy, adres do korespondencji elektronicznej, kontakt telefoniczny, nazwę i adres uczelni, rok i kierunek studiów oraz umieszczony na pracy konkursowej pseudonim).

Prace przyjmowane będą do 24 września 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).
Uwaga: Osoby, które będą wysyłać prace w ostatnich dniach przed upływem podanego terminu złożenia, proszone są, aby ze względów organizacyjnych przesłały na adres mailowy organizatorów (info@upjp2.edu.pl) krótką informację o udziale w konkursie i dacie wysłania pracy (zaznaczając w temacie wiadomości: „konkurs”).
Prace wysłane po wskazanym terminie ze względów formalnych nie zostaną uwzględnione w konkursie.

KRYTERIA OCENY PRAC:

– znajomość nauczania Karola Wojtyły – Jana Pawła II,
– samodzielność i oryginalność koncepcji autorskiej,
– umiejętność analizy tekstu oraz umiejętność syntezy problemu,
– prawidłowy warsztat badawczy, świadomość metodologiczna,
– jakość formy literackiej (poprawność językowa, kompozycja pracy, spójność dyskursu),
– wartość artystyczna tekstu ( w odniesieniu do utworów poetyckich).

NAGRODY:

 • I miejsce: pielgrzymka zagraniczna oraz 2000 zł
 • II miejsce: pielgrzymka zagraniczna oraz 1000 zł
 • III miejsce: gratyfikacja pieniężna w wysokości 1000 zł

Jury zastrzega sobie możliwość nie przyznania nagród oraz innego ich podziału.

Pełna dokumentacja konkursu znajduje się w załącznikach poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: jp2.krakow.pl

Kontakt

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II Biuro Promocji
ul. Kanonicza 9
31-002 Kraków

info@upjp2.edu.pl
jp2.krakow.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

regulamin