Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci37
 • absolwenci34
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne1
 • artystyczne18
 • naukowe24
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie39
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

Konkurs literacki dla gimnazjalistów – Moja polska rzeczywistość

organizator:

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.05.2014

Konkurs literacki dla gimnazjalistów – Moja polska rzeczywistość

Zadaniem uczestników konkursu jest nadesłanie eseju, którego treść wyczerpuje jeden z poniższych tematów:
Marzy mi się Polska…
Wolna Polska ma 25 lat. Za kolejne ćwierć wieku chciałbym/chciałabym, aby…
Patrzę dziś na Polskę i pierwsze, co rzuca mi się w oczy, to…
Wymogi formalne:
Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów (klasy I-III) z całej Polski. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. Objętość pracy powinna wynosić 1-2 stron tekstu znormalizowanego (nie więcej niż 1800 znaków na stronie).
W czasie wyjazdu językiem, którym młodzi z całego świata będą się posługiwać, będzie język angielski. Zaleca się, by laureat posługiwał się językiem angielskim w stopniu co najmniej komunikatywnym.
Nagrody:

I Miejsce:
 • Wyjazd na dwutygodniowy program edukacyjny na Wyspach Szetlandzkich
 • Roczna opieka mentorska Towarzystwa
 • Udział w Zjeździe Absolwentów Towarzystwa 2014
II Miejsce:
 • Roczna opieka mentorska członka TSZŚ
 • Udział w Zjeździe Absolwentów Towarzystwa 2014
Termin:

31 maja 2014r.


Informacje pochodza ze strony: www.uwc.org.pl

Kontakt

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata
Skr. Poczt. 15
05-420 Józefów


www.uwc.org.pl