Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci36
 • absolwenci33
 • doktoranci5
 • naukowcy5
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie8
 • muzyczne1
 • artystyczne15
 • naukowe24
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie38
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny5
Wróć do listy

Konkurs Literacki "Bytomskie opowiadania"

organizator:

Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Promocji i Informacji, Biuro Promocji Bytomia

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.06.2012

Konkurs Literacki "Bytomskie opowiadania"

Piszesz do szuflady? A może masz już na swoim koncie kilka opublikowanych tekstów? Koniecznie weź udział w konkursie literackim „Bytomskie opowiadania” organizowanym przez Urząd Miejski w Bytomiu.

Termin składania i nadsyłania prac upływa 30 czerwca 2012 roku.

Warunki, które trzeba spełnić, aby opowiadanie zostało dopuszczone do konkursu: 

 1. akcja musi toczyć się w Bytomiu (współczesnym, dawnym lub w przyszłości),
 2. tekst nie był nigdzie wcześniej publikowany,
 3. tekst nie może przekraczać 20 stron znormalizowanego maszynopisu (czcionka Times New Roman – rozmiar: 12; maksimum 40 000 znaków ze spacjami; język – polski).

Oceny prac konkursowych dokona specjalna komisja powołana przez organizatora, a na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody:
1 000 zł – za zajęcie I miejsca
750 zł – za zajęcie II miejsca
500 zł – za zajęcie III miejsca
100 zł za opublikowanie tekstu w zbiorze „Bytomskie opowiadania”.

Prace należy dostarczyć w zaklejonej kopercie do 30 czerwca 2012 roku do Biura Promocji Bytomia przy Rynku 7 (o dopuszczeniu prac do konkursu decyduje data stempla pocztowego). Do maszynopisu należy dołączyć drugą, zaklejoną kopertę zawierającą imię, nazwisko i adres zamieszkania uczestnika konkursu oraz kopię opowiadania na nośniku elektronicznym. Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się na początku września 2012 roku w Biurze Promocji Bytomia przy Rynku 7.

W konkursie może wziąć udział każdy, bez względu na miejsce zamieszkania. Osoby niepełnoletnie, powyżej 16. roku życia, mogą brać udział w konkursie wyłącznie za pisemną zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych, a przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z regulaminem, który znajduje się poniżej.

Informacje pochodzą ze strony:www.bytom.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Promocji i Informacji, Biuro Promocji Bytomia
ul. Rynek 7
41-902 Bytom
tel. 32 386 36 69, 32 386 36 74
promo@um.bytom.pl
www.bytom.pl