Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni32
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie14
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie76
 • międzynarodowe3
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs lingwistyczno-plastyczny "Zaprzyjaźnij się z owadami – Make friends with insects"

organizator:

Szczecin International School

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.03.2012

Konkurs lingwistyczno-plastyczny "Zaprzyjaźnij się z owadami – Make friends with insects"

Organizatorem konkursu lingwistyczno-plastycznego „Zaprzyjaźnij się z owadami – Make friends with insects”, jest Szczecin International School.

Celem konkursu jest umożliwienie dzieciom i młodzieży popularyzacji wiedzy o języku angielskim i biologii oraz zaprezentowanie swojego talentu.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Organizator wyznacza dwie kategorie uczestników Konkursu:

 • kategoria junior, obejmująca uczniów klas podstawowych od czwartej do szóstej
 • kategoria senior, obejmująca uczniów klas gimnazjalnych od pierwszej do trzeciej

Przedmiotem konkursu jest praca plastyczno–literacka zawierająca ilustrowany, samodzielnie napisany krótki utwór poetycki na temat owada bądź owadów. Wiersz musi być napisany w języku angielskim. Owady przedstawione w pracy plastycznej muszą być przedstawione zgodnie z ich biologicznym wzorcem. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nieprzedstawianymi na innych konkursach.

Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną w formacie minimalnie A4, a maksymalnie A3 wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki, wydzieranki itp.). Prace muszą być wykonane indywidualnie. Wiersz może być integralną częścią pracy plastycznej. W przypadku, gdy praca plastyczna ilustruje wiersz, ale nie jest on częścią pracy w sensie wizualnym, organizatorzy proszą o napisanie bądź wydrukowanie utworu na kartce formatu A4 i dołączenie go do pracy plastycznej. Utwór literacki musi również
zawierać na odwrocie metryczkę podobnie jak dołączona do niego praca plastyczna.

Metryczka umieszczona na odwrocie pracy powinna zawierać: imię i nazwisko uczestnika, klasę, nazwę szkoły, imię i nazwisko nauczyciela (pod kierunkiem którego praca została wykonana) oraz numer kontaktowy. Do prac wysłanych przez szkołę należy dołączyć listę prac wraz z nazwiskami uczniów oraz nauczyciela prowadzącego.

Prace należy składać osobiście bądź wysyłać pocztą, w terminie do 31 marca 2012 r. pod adres Szczecin International School, ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin. W przypadku wysyłki ważna jest data dostarczenia przesyłki.

Dla każdej grupy wiekowej: kategorii junior, kategorii senior, przewidziane są 3 nagrody główne (aparaty fotograficzne, akcesoria komputerowe) oraz wyróżnienia.

Po ogłoszeniu wyników prace laureatów, jak również pozostałe wyróżnione prace konkursowe, będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w siedzibie szkoły. Termin wystawy zostanie podany w późniejszym czasie na stronie internetowej. Nagrodzone oraz wyróżnione prace zostaną również zaprezentowane na specjalnej wystawie w ramach “Dnia Owada”, organizowanym przez Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny, w czerwcu 2012, w gmachu Wydziału Rolniczego przy ul. Słowackiego. Dokładna data wystawy zostanie ogłoszona w późniejszym terminie.

O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja, powołana przez organizatora. Komisja oceni prace pod względem walorów artystycznych, jej oryginalność, kreatywność, jakość wykonania, estetykę i poprawność językową.

Organizator będzie uprawniony do nieodpłatnego wykorzystywania wszystkich prac zgłoszonych do konkursu w następujących formach: publiczne wystawienie, wyświetlenie, nadanie oraz publiczne udostępnienie utworu w celu informowania o konkursie, reklamy i promocji konkursu, realizacji postępowania konkursowego oraz prezentacji wyników konkursu.

O przyznanych nagrodach i wyróżnieniach organizator powiadomi w odrębnym piśmie. Koszt przejazdu po odbiór nagrody pokrywa uczestnik. Wszelkie pytania należy kierować do biura organizatora pocztą elektroniczną na adres e-mail:info@sis.info.pl, z dopiskiem: konkurs „Zaprzyjaźnij się z owadami”

Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej 20 kwietnia 2012. Wręczenie nagród będzie miało miejsce podczas uroczystego ogłoszenia wyników w siedzibie szkoły Szczecin International School w dniu 27 kwietnia 2012 r, o godz. 10:30. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Szczecin International School
www.sis.info.pl

Informacja pochodzi ze strony: www.sis.info.pl

Kontakt

Szczecin International School
ul. Starzyńskiego 3-4
70-506 Szczecin
tel. 91 42 40 300
info@sis.info.pl
www.sis.info.pl