Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci38
 • absolwenci38
 • doktoranci8
 • naukowcy8
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie11
 • artystyczne13
 • naukowe24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie39
 • międzynarodowe4
 • łódzkie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa10
 • samorząd19
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs "Legalna Kultura" na krótki film do kampanii społecznej

organizator:

Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.04.2012

Konkurs "Legalna Kultura" na krótki film do kampanii społecznej

Zgłoś film do konkursu promującego legalne źródła kultury!

Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni oraz Fundacja Legalna Kultura ogłaszają konkurs pn. „LEGALNA KULTURA”. Przedmiotem Konkursu jest realizacja krótkiego filmu, ilustrującego kampanię społeczną pod tym samym tytułem. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych filmów, które w komunikatywny i oryginalny sposób przedstawią cel kampanii.

Filmy konkursowe powinny wpisywać się w przekaz kampanii Legalna Kultura i przedstawiać problematykę relacji pomiędzy twórcą i odbiorcą. Celem konkursu jest zachęcenie twórców do autorskiej prezentacji tematu odpowiedzialności i roli odbiorców za stan kultury. Istotnym elementem jest zwrócenie uwagi na kondycję kultury w kontekście zmian cywilizacyjnych i szerokiego dostępu do kultury za pośrednictwem technologii cyfrowych.

Zadaniem twórców jest prezentacja problematyki związanej z procesem tworzenia kultury – zmieniających się w dzisiejszym społeczeństwie ról twórców i odbiorców. Ważnym elementem przekazu powinien być fakt, że świadomy, legalny udział w kulturze to wspólna korzyść: twórców kultury i jej konsumentów.

Konkurs skierowany jest w pierwszej kolejności do studentów szkół filmowych w Polsce i za granicą. Filmy do udziału w Konkursie mogą zgłaszać osoby fizyczne lub prawne, które w dniu przystąpienia do Konkursu posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz prawo do dysponowania zgłaszanym filmem. W Konkursie mogą wziąć udział również zespoły osób, dokonujące zgłoszenia jako jeden Uczestnik (zbiorowy). W takim przypadku osoby te traktowane będą jako współtwórcy zgłoszonych do udziału w Konkursie filmów.

Zgłaszanie Filmów

Filmy do Konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym i oświadczeniem można nadsyłać do dnia 15 kwietnia 2012 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni
ul. Folwarczna 2, 81-547 Gdynia
z dopiskiem: „Konkurs LEGALNA KULTURA”

Długość filmu nie może przekraczać jednej minuty.

Szczegółowych informacji na temat Konkursu udziela biuro organizacyjne 37. Gdynia Film Festival. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni:
Maciej Dominiak – koordynator Konkursu Młodego Kina e-mail: m.dominiak@festiwalgdynia.pl

Informacje pochodzą ze strony:www.festiwalgdynia.pl

Kontakt

Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni
ul. Folwarczna 2
81-547 Gdynia