Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie14
 • studenci31
 • absolwenci29
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie8
 • sportowe1
 • artystyczne18
 • naukowe17
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie31
 • mazowieckie1
 • pomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • szkoła wyższa3
 • firma10
 • instytucja rządowa6
 • samorząd9
 • inny1
Wróć do listy

Konkurs Leader Poezji i Prozy

organizator:

.

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.08.2009

Konkurs Leader Poezji i Prozy

Regulamin konkursu
Postanowienia ogólne:
1. Organizatorem konkursu jest Fundacja EMANUEL.

2. Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do osób piszących wiersze lub utwory prozatorskie.

3. Udział w konkursie i rejestracja na portalu www.leader-great.pl są bezpłatne.

4. Opublikowanie utworu o tematyce konkursowej na portalu www.leader-great.pl jest równoznaczne z deklaracją chęci uczestnictwa w konkursie.

5. Wzięcie udziału w konkursie oznacza akceptację jego warunków i regulaminu.

6. Autorzy wyrażają zgodę organizatorowi na wielokrotne, nieodpłatne, w całości lub w części, wykorzystanie przysłanych wierszy i utworów prozatorskich w różnych  publikacjach, mediach oraz wydawnictwach. Uprawnienia, o których mowa powyżej, przysługują organizatorowi nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów. W konkursie biorą udział jedynie utwory nieopublikowane w innych miejscach, a organizator zastrzega sobie prawa do ich wyłącznej publikacji.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

1.    Zarejestrowanie się w kategorii Poeta lub Prozaik na portalu www.leader-great.pl;
2.    Opublikowanie utworu/utworów na portalu www.leader-great.pl do dnia 31.08.2009 r.

Nagrodą dla najlepszych autorów jest publikacja ich nagrodzonego utworu w wersji książkowej oraz dwie książki z opublikowanym utworem.
Informacje pochodzą ze strony www.leader-great.pl

 

Kontakt

.
.
.