Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci78
 • absolwenci78
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie15
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie77
 • międzynarodowe3
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs "Laury Magellana" edycja 2010

organizator:

Korporacja Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.12.2010

Konkurs "Laury Magellana" edycja 2010

Laury Magellana to coroczny konkurs nagradzający ludzi, którzy podobnie jak Magellan, łącząc wizję i wyobraźnię z wytrwałością i talentem zarządczym, osiągają wybitne efekty i zmieniają świat.

„Laur Magellana” jest nagrodą przyznawaną w następujących kategoriach:

 • Kategoria główna – Magellan Roku – osoba lub zespół realizujący projekt, który zmienia rzeczywistość, dokonuje dużej zmiany, ma istotny (pozytywny) wpływ na życie gospodarczo-społeczne Polski. Osoba i działanie musi dotyczyć bezpośrednio Polski. Prawo do zgłoszenia kandydata w tej kategorii ma każdy, w szczególności organizacje biznesowe i gospodarcze działające w Polsce.
 • Kategoria Debiut roku – która wyróżnia najlepszy start zawodowy absolwenta Uczelni w pierwszych latach kariery (do 5 lat od ukończenia studiów magisterskich/licencjackich), mierzony skalą rozwoju osobistego, przedsiębiorczego myślenia oraz wielkością osiągnięcia podczas pierwszych lat życia zawodowo-biznesowego. Prawo do zgłoszenia kandydata w tej kategorii ma każda osoba fizyczna (siebie lub inną osobę).
 • kategoria Menedżer – która wyróżnia wybitne osiągnięcia menedżerskie absolwenta Uczelni w przedsięwzięciu organizowanym i/lub rynkowym, realizowanym przez zespół ludzki/firmę, mierzone efektem i ryzykiem podjętym w działaniu. Wyróżniany absolwent nie jest przedsiębiorcą (udziałowcem kapitałowym) przedsięwzięcia.
 • Kategoria Przedsiębiorca – która wyróżnia wybitne osiągnięcia Uczelni w przedsięwzięciu organizacyjnym i/lub rynkowym, realizowanym przez zespół ludzki/firmę, mierzone efektem i ryzykiem podjętym w działaniu, w roli założyciela, (współ)właściciela, udziałowca przedsięwzięcia. Prawo do zgłoszenia kandydata w tej kategorii ma każda osoba fizyczna (siebie lub inną osobę).
 • Kategoria Osiągnięcia Pozazawodowe – która wyróżnia absolwenta Uczelni za wybitne osiągnięcia menadżerskie/organizacyjne lub w budowaniu i urzeczywistnianiu wizji w przedsięwzięciu niekomercyjnym będącym działalnością pozazawodową (pasje, hobby, działalność społeczna, inicjatywa lokalna, organizacje pozarządowe, sztuka, etc.). Prawo do zgłoszenia kandydata w tej kategorii ma każda osoba fizyczna (siebie lub inną osobę).
 • Kategoria Całokształt Osiągnięć – która wyróżnia absolwenta Uczelni za całokształt osiągnięć wskazujący na wybitny poziom osoby pod względem zawodowym, biznesowym, społecznym, akademickim, politycznym. Prawo zgłoszenia kandydata w tej kategorii mają Korporanci.

Prace nad wyłonieniem zwycięzców odbywają się w dwóch etapach. W pierwszym, Jury złożone z profesjonalistów, znawców różnych dziedzin ekonomii i biznesu, przedstawicieli Uczelni, przedsiębiorców i mediów, wybiera po 3-5 nominowanych w 6 kategoriach spośród zgłoszeń. W drugim, zwycięzcy są wybierani spośród nominowanych przez członków zwykłych korporacji wg stanu na dzień 15.01.2011.

Warunkiem zarejestrowania kandydata w Konkursie jest wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej Konkursu wraz ze zgodą na przetwarzanie przesyłanych danych osobowych. W przypadku, jeśli Kandydata zgłasza osoba druga, jego zarejestrowanie możliwe jest dopiero po uzyskaniu pisemnej zgody kandydata na udział w Konkursie oraz pisemnej zgody na udostępnianie jego danych osobowych.

Ocena kandydatów przebiega w dwóch etapach:

 • ocena formalna kandydatów pod względem spełnienia kryteriów formalnych dokonywana przez Organizatora Konkursu
 • ocena merytoryczna kandydatów pod względem spełnienia kryterium ogólnego i kryteriów merytorycznych dokonywana przez Jury

Spośród nominowanych członkowie Korporacji wybierają Zwycięzców w poszczególnych kategoriach poprzez głosowanie tajne na stronie internetowej konkursu lub www.korporacjaae.pl lub www.kuek.pl. Nazwiska Nominowanych oraz Nagrodzonych ogłoszone zostaną podczas Gali wręczenia nagród, planowanej na dzień 4 lutego 2011 roku. Nagrodzony zdobywa laur Magellana w swojej kategorii i otrzymuje dyplom i/lub statuetkę Konkursu.

Informacje pochodzą ze strony www.laurymagellana.pl

Kontakt

Korporacja Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ul. Jeździecka 3/17
01-461 Warszawa

rekrutacja@korporacjauek.pl
www.korporacjaae.pl