Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci69
 • absolwenci71
 • doktoranci13
 • naukowcy10
 • inni43
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne6
 • literackie19
 • sportowe1
 • artystyczne30
 • naukowe35
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie76
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia2
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • szkoła wyższa5
 • firma12
 • instytucja rządowa7
 • samorząd37
 • inny5
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs Ładnego Pisania

organizator:

Fundacja Polska Przedsiębiorcza

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.10.2011

Konkurs Ładnego Pisania

Organizatorami Konkursu Ładnego Pisania zwanego dalej Konkursem jest Fundacja Polska Przedsiębiorcza. Partnerem Konkursu jest marka Parker. Konkurs jest jednym z wydarzeń Ogólnopolskiej Kampanii Pisania Piórem. Konkurs rozpoczyna się 7 września 2011 r. a kończy się 14 grudnia 2011 r. (data wręczenia nagród).

Patronami honorowymi Konkursu są: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Małżonka Prezydenta RP Anna Komorowska, Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN, Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP, Związek Nauczycielstwa Polskiego, Polski Klub Miłośników i Kolekcjonerów Piór, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Drukarstwa oraz Związek Harcerstwa Polskiego.

Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń gimnazjum oraz każdy uczeń klas IV-VI szkoły podstawowej.

Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach wiekowych:

 • uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych,
 • uczniowie gimnazjów.

W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin pracowników i przedstawicieli Organizatorów oraz członkowie rodzin osób zatrudnionych u innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.

Tematy konkursowe
Uczestnik Konkursu wybiera jeden z 3 tematów:

 • Wyobraź sobie, że można podróżować w czasie. Możesz więc zaprosić na obiad dowolną osobę żyjąca kiedykolwiek na Ziemi. Napisz list do tej osoby wyjaśniający dlaczego właśnie z nią chciałbyś porozmawiać podczas obiadu.
 • Ludzie różnie traktują zwierzęta – jedni dobrze, inni źle. Jak myślisz, co zwierzęta przekazałyby nam, gdyby umiały pisać?
 • „Pisanie piórem kształtuje charakter” – jak rozumiesz tę maksymę? Czym jest dla Ciebie pisanie piórem?

Prace konkursowe nadsyłać można do 31 października 2011 roku na adres: Fundacja Polska Przedsiębiorcza, ul. Piękna 68, 00-672 Warszawa, tel.: 22 745 19 19, fax: 022 628 20 27, z dopiskiem: KŁP (o zakwalifikowaniu pracy decyduje data stempla pocztowego).

Pula nagród finałowych jest ograniczona.
I miejsca: stypendium w wysokości 500 zł, przyznane na 10 miesięcy (łącznie 5 tys. zł), wieczne pióro marki Parker, statuetka. Zwycięzca otrzyma także tytuł „Najładniej piszącego ucznia 2011 r.”
II miejsca: nagrody rzeczowe, wieczne pióro marki Parker
III miejsca: nagrody rzeczowe, wieczne pióro marki Parker,
Dwa wyróżnienia: upominki, wieczne pióra marki Parker.

Dodatkowo nauczyciele języka polskiego, których uczniowie zajmą I, II lub III miejsce bądź zostaną wyróżnieni, otrzymają upominek: wieczne pióro marki Parker.

Jury w każdej kategorii wiekowej wyłoni 5 finalistów, którzy zostaną zaproszeni na Galę Finałową Kampanii Ładnego Pisania w grudniu 2011 r.Finaliści wezmą udział w II etapie Konkursu Ładnego Pisania, podczas którego zostaną poproszeni o odręczne napisanie wyznaczonego przez jury krótkiego tekstu. Podczas Gali jury oceni powstałe wtedy prace i zdecyduje o przyznaniu nagród. Spośród finalistów jury wyłoni po trzech zwycięzców w każdej kategorii, a dwu osobom przyzna wyróżnienia.

Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wynikach konkursu telefonicznie i listownie przed końcem listopada. Dodatkowo lista laureatów zostanie umieszczona na stronie internetowej www.ladnepisanie.pl oraz www.pisaniepiorem.pl
Za wygrane nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.

Wymagania ogólne dotyczące formy prac

 • Praca nie może przekraczać jednej strony A4.
 • Praca powinna być napisana piórem na gładkim, białym papierze.
 • Praca nie może zawierać ilustracji, ozdobników ani być zbytnio stylizowana.
 • W skład pracy wchodzi metryczka (metryczkę należy umieścić w prawym dolnym rogu, pod pracą, na tej samej stronie).
 • Metryczka powinna zawierać imię i nazwisko ucznia, klasę, adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna,
 • Prace muszą być przysyłane niezgięte, w kopertach A4, odpowiednio zabezpieczone

Pod względem graficznym:

 • wykorzystanie możliwości stalówki pióra przy kształtowaniu liter i zróżnicowaniu grubości kreski,
 • zachowanie zasad liternictwa w pisowni odręcznej,
 • estetyka, ład, prawidłowe rozmieszczenie tekstu (marginesy i odstępy między wierszami).
 • Pod względem językowym:
 • poprawność stylistyczna, gramatyczna, ortograficzna,
 • stosowność językowa i treściowa,
 • niebanalność i bezpretensjonalność,
 • atrakcyjność merytoryczna.

Informacja pochodzi ze strony: ladnepisanie.pl

Kontakt

Fundacja Polska Przedsiębiorcza
ul. Piękna 68
00-672 Warszawa
tel.: 22 745 19 19

ladnepisanie.pl