Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci54
 • absolwenci49
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni30
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie18
 • muzyczne2
 • sportowe1
 • artystyczne28
 • naukowe32
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie63
 • międzynarodowe5
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa4
 • firma15
 • instytucja rządowa8
 • samorząd26
 • inny7
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs Książka Roku 2020 Polskiej Sekcji IBBY

organizator:

Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych

Rodzaj:
literackie, artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.10.2020

Konkurs Książka Roku 2020 Polskiej Sekcji IBBY

Organizatorem konkursu Książka Roku 2020 Polskiej Sekcji IBBY jest Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych (Polska Sekcja IBBY). Konkurs stanowi kontynuację konkursów organizowanych przez Organizatora corocznie od 1988 roku. Jego celem jest promocja wartościowej literacko i graficznie książki dla dzieci i młodzieży oraz uhonorowanie osoby lub instytucji za zasługi na polu upowszechniania czytelnictwa.

Konkurs jest dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Promocja Czytelnictwa.

W Konkursie nagradzani są żyjący rodzimi twórcy i propagatorzy czytelnictwa.

Organizator przyznaje nagrody główne w czterech kategoriach:
1) Nagroda literacka – dla pisarza/pisarki/autorów tekstów opublikowanych po raz pierwszy w okresie 1 listopada 2019 r. – 31 października 2020 r.

W tej kategorii przyznaje się dwie równorzędne nagrody:
– za książkę dla dzieci;
– za książkę dla młodzieży.

2) Nagroda graficzna – dla twórcy/twórczyni/twórców autorskich książek obrazkowych oraz dla ilustratora/ilustratorki/autorów ilustracji opublikowanych po raz pierwszy w Polsce w okresie 1 listopada 2019 r. – 31 października 2020 r., przy czym tekst towarzyszący ilustracjom może być zarówno wznowieniem, jak i przekładem z języka obcego. W tej kategorii przyznaje się dwie równorzędne nagrody:
– za książkę obrazkową;
– za ilustracje i koncepcję graficzną.

3) Nagroda za upowszechnianie czytelnictwa – dla osoby fizycznej lub instytucji, która w okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 października 2020 r. działała wyjątkowo aktywnie
na rzecz upowszechniania czytelnictwa i promocji książki dla młodego czytelnika.

Nagrody główne w pierwszych dwóch kategoriach (literacka i graficzna) oraz nagroda za upowszechnianie czytelnictwa są nagrodami pieniężnymi. Oprócz wyżej wskazanych nagród głównych Organizator może przyznać honorowe wyróżnienia.

O przyznaniu nagród głównych i wyróżnień w kategorii literackiej i graficznej decyduje niezależne jury powołane przez Organizatora, które kierowało się będzie w szczególności:
a. W przypadku nagrody literackiej: oryginalnością schematu fabularnego, bogactwem i różnorodnością wykorzystanych środków literackich, oryginalnością i spójnością wykreowanej rzeczywistości, walorami estetycznymi tekstu, istotnością przesłania kierowanego do odbiorcy.
b. W przypadku nagrody graficznej: walorami narracji plastycznej, złożonym potencjałem interpretacyjnym, artystycznym poziomem ilustracji, spójnością projektu w warstwie designu i typografii, nowatorstwem propozycji.

Nagrodę za upowszechnianie czytelnictwa przyznaje Zarząd Główny Organizatora spośród osób lub instytucji nominowanych przez Kapitułę, w skład której wchodzą laureaci nagrody za upowszechnianie czytelnictwa w konkursach Książka Roku PS IBBY w latach 2017-2019.

Zgłoszenia do poszczególnych kategorii może dokonać:
– autor (pisarz/pisarka, ilustrator/ilustratorka) książki, której zgłoszenie dotyczy lub
– wydawca książki, której zgłoszenie dotyczy,
natomiast do nagrody za upowszechnianie czytelnictwa kandydatów zgłaszają wszyscy zainteresowani.

Zgłoszenia dokonuje się na piśmie z wykorzystaniem formularza ze strony www.ibby.pl, a następnie wydrukować, wypełnić i podpisać. Zgłoszeniom w którejkolwiek z dwóch pierwszych kategorii (nagroda literacka/nagroda graficzna) winno towarzyszyć załączenie 4 (czterech) egzemplarzy zgłaszanej książki.

Zgłoszeń należy dokonywać w terminie do dnia 31 października 2020 r. (decyduje data dotarcia zgłoszenia do adresata) na adres:
Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI, p. Aleksandra Mostowska, ul. Tyniecka 40a, 02-621 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Konkurs Książka Roku 2020 Polskiej Sekcji IBBY tekst”, „Konkurs Książka Roku 2020 Polskiej Sekcji IBBY ilustracje” lub „Konkurs Książka Roku 2019 Polskiej Sekcji IBBY upowszechnianie czytelnictwa”.

Pełny regulamin Konkursu Książka Roku

Informacje pochodzą ze strony:  www.ibby.pl

Konkursy artystyczne i literackie goszczą regularnie na naszym portalu – sprawdźcie! 

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych
ul. Tyniecka 40a
02-621 Warszawa

ibby@ibby.pl
www.ibby.pl