Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci80
 • absolwenci80
 • doktoranci17
 • naukowcy12
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe54
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie82
 • międzynarodowe2
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia29
 • szkoła wyższa10
 • firma8
 • instytucja rządowa18
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs Krótkich Filmów KOKOFY 2020

organizator:

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Sianowie

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 08.06.2020
wartość nagrody: 3000 zł

Konkurs Krótkich Filmów KOKOFY 2020

Trwa VII edycja Konkursu Krótkich Filmów KOKOFY, organizowanego w ramach Folk Film Festiwal Sianów 2020.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie Krótkich Filmów KOKOFY jest realizacja 60-sekundowego filmu inspirowanego tegorocznym hasłem konkursu, które brzmi „Kobieta”.
Konkurs ma charakter międzynarodowy i jest skierowany do wszystkich twórców filmowych, bez ograniczeń wiekowych (osoby niepełnoletnie za zgodą rodziców/opiekunów).
Nad przebiegiem konkursu, oceną prac konkursowych i wytypowaniem zwycięzców czuwa komisja konkursowa, której przewodniczy reżyser filmowy.

Głównymi celami konkursu jest:
• promocja sztuki filmowej, działań twórczych, myślenia kreatywnego, pracy zespołowej;
• rozbudzenie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności artystycznych;
• kształtowanie odpowiedzialnych oraz świadomych postaw wobec języka polskiego;
• korzystanie ze zrozumiałych i atrakcyjnych form przekazu.

Zasady udziału w konkursie
Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Każdy z uczestników konkursu może zgłosić maksymalnie trzy prace w dowolnie wybranych kategoriach. Każdy z zainteresowanych ma prawo rokrocznie brać udział w konkursie. Przedmiotem konkursu jest 60-sekundowy film nagrany w technice cyfrowej. Film powinien mieścić się w jednej z poniższych kategorii: fabuła, animacja, dokument.

Jako termin przyjmowania prac organizator wskazuje godz. 8.00 – 8 czerwca 2020 roku.
Dozwolone są dwa sposoby przesyłania prac:
a) za pośrednictwem strony www.folkfilm.pl;
b) w przypadku, kiedy Autor nie może przesłać filmu za pośrednictwem strony, może przesłać lub dostarczyć pracę osobiście na nośniku zewnętrznym (płyta dvd, blu- ray, pendrive) na adres organizatora:
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna
w Sianowie
Marek Jackowski
Plac pod Lipami 9, 76-004 Sianów
z adnotacją: „KOKOFY”.

Komisja konkursowa
Komisja konkursowa jest powołana przez organizatora konkursu. Zadaniem komisji jest wyłonienie laureatów konkursu w drodze oceny prac uczestników i czuwanie nad prawidłowym przebiegiem konkursu. Przedmiotem oceny komisji konkursowej będzie wartość artystyczna filmu i sposób ujęcia/podjęcia tematu. W skład komisji konkursowej wchodzi od 5 do 7 osób.
Przewodniczącym komisji konkursowej jest reżyser filmowy z dorobkiem twórczym. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Nagrody i wyróżnienia
Laureaci otrzymają nagrody pieniężne, w wysokości:

 • I nagroda – 3.000 złotych;
 • II nagroda – 2.000 złotych;
 • III nagroda – 1.000 złotych.

Organizator zastrzega sobie inny podział nagród. Wypłata nagród zostanie dokonana przelewem w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu. Autorzy zwycięskich prac otrzymają statuetkę i certyfikat udziału w konkursie. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają dokument potwierdzający wyróżnienie i certyfikat udziału w konkursie. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zamieszczone na stronie: Folk Film Festiwal (www.folkfilm.pl). Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas pokazu filmowego, który odbędzie się 8 lipca 2020 roku, podczas gali zamknięcia Folk Film Festiwal.

We wszystkich sprawach związanych z konkursem należy kontaktować się z jego kuratorem – Marek Jackowski, tel. 605 054 930, kontakt@folkfilmfestiwal.pl.

Regulamin konkursu znajduje się w załączniku pod ogłoszeniem.

Informacje pochodzą ze strony: folkfilm.pl

Konkursy artystyczne (w tym filmowe) znajdują się w naszym serwisie. 

Kontakt

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Sianowie
Plac pod Lipami 9
76-004 Sianów
tel. 605 054 930
kontakt@folkfilmfestiwal.pl
folkfilm.pl

Dokumenty

do pobrania