Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni32
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie76
 • międzynarodowe3
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs ,,Kresowe Portrety”

organizator:

Muzeum Niepodległości w Warszawie

Rodzaj:
literackie
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 08.05.2017

Konkurs ,,Kresowe Portrety”

Dyrektor Muzeum Niepodległości w Warszawie, dr Tadeusz Skoczek ogłosił IV edycję konkursu ,,Kresowe Portrety”. Konkurs prowadzony jest pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego. Organizatorem Konkursu jest Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Celami konkursu są:
– rozbudzanie zainteresowań historią Polski poprzez poznawanie indywidualnych dziejów rodzin wywodzących się z Kresów.
– propagowanie godnych naśladowania patriotycznych wzorców osobowych i moralnych.
– kształtowanie umiejętności kreatywno – krytycznego myślenia oraz korzystania ze źródeł historycznych.

Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży uczącej się w kraju i za granicą. Celem konkursu jest przybliżenie i udokumentowanie życia osób związanych z przedwojennymi Kresami RP.

Uczestnik konkursu winien opisać historię rodziny kresowej lub indywidualnej osoby, której życie związane było z Kresami. Przygotowana praca może mieć formę zapisu rozmowy, wywiadu, wspomnień, może być rozprawką, bądź inną formą literacką odpowiednią dla wieku uczestników.

Opisywanymi postaciami mogą być zarówno krewni jak i osoby, które uczestnikowi konkursu są znane osobiście lub są to osoby znane ze swych związków z Kresami w danej społeczności. Nie mogą to być osoby znane uczestnikowi konkursu wyłącznie z historii, literatury, kultury itp.

Nagrody i wyróżnienia:
a) organizatorzy planują przyznanie nagród I, II oraz III stopnia.
b) w uzasadnionych wypadkach Jury może przyznać dodatkowe wyróżnienia.
c) wszyscy autorzy nadesłanych prac, a także ich nauczyciele bądź opiekunowie otrzymują nagrody książkowe, dyplomy uczestnictwa dla uczniów, dyplomy uznania dla nauczycieli.
d) przewiduje się opublikowanie najlepszych prac na stronie Muzeum Niepodległości.
e) organizatorzy planują też zorganizowanie pokonkursowej wystawy nadesłanych prac w siedzibie Muzeum Niepodległości.

Prace oceniane będą w dwóch kategoriach:
– kategoria I – gimnazja
– kategoria II – szkoły ponadgimnazjalne

Nadesłane prace oceniane będą przez Jury, w skład którego wejdą badacze tematyki kresowej oraz pracownicy Muzeum.

Prace konkursowe należy przesłać do dnia 8 maja 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Muzeum Niepodległości w Warszawie
Dział Edukacji
00-240 Warszawa
al. Solidarności 62
z dopiskiem ,,Konkurs Kresowe Portrety”
Każda z nadesłanych prac musi mieć załączoną, wypełnioną kartę zgłoszenia.
Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się dnia 12 czerwca 2017 roku w siedzibie Muzeum Niepodległości w Warszawie przy al. Solidarności 62 (Pałac Przebendowskich /Radziwiłłów).

Dodatkowe informacje udzielane są przez osobę koordynującą projekt – Pana Krzysztofa Bąkała – pod numerem telefonu (22) 826-90-91 w. 42 bądź email: k.bakala@muzeumniepodleglosci.art.pl

Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest na  stronie Organizatora.

Informacje pochodzą ze strony www.muzeum-niepodleglosci.pl

Kontakt

Muzeum Niepodległości w Warszawie
al. Solidarności 62
00-240 Warszawa
tel. 22 827 37 70
sekretariat@muzeumniepodleglosci.art.pl
www.muzeum-niepodleglosci.pl