Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni32
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie14
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie76
 • międzynarodowe3
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs Kraków – pomost między Wschodem a Zachodem

organizator:

Redakcja „Nowej Europy Wschodniej”

Rodzaj:
literackie
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.10.2017

Konkurs Kraków – pomost między Wschodem a Zachodem

Kraków to miejsce styku wielu kultur, miasto spotkań Wschodu i Zachodu. Chodząc ulicami i wytężając wzrok można dostrzec ślady obecności Wschodu w tkance miasta. Kraków był i jest inspiracją dla wielu artystów wszystkich dziedzin sztuki i przedstawicieli wielu narodów. Wschodu nie brakuje także w przeszłości miasta. Poszukiwaczy wschodnich tropów Redakcja „Nowej Europy Wschodniej” zaprasza do udziału w konkursie literackim.

1. INFORMACJE OGÓLNE O KONKURSIE
Na konkurs można nadsyłać jedynie niepublikowane wcześniej materiały dziennikarskie nawiązujące do tematu „Kraków – pomost między Wschodem a Zachodem”.

2. ORGANIZATOR
Organizatorem konkursu jest redakcja dwumiesięcznika „Nowa Europa Wschodnia” z siedzibą w Krakowie.

3. UCZESTNICY
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych (liceum, technikum, szkoła zawodowa)

WARUNKI ZGŁOSZENIA

 • Forma pracy konkursowej. Praca konkursowa powinna mieć jedną z form materiału dziennikarskie – reportażu, felietonu, wywiadu lub eseju.
 • Nadesłanie w wyznaczonym terminie karty zgłoszenia wraz z pracą konkursową
 • Akceptacja Regulaminu
 • Zgodność pracy z tematyką Konkursu.

4. KOMISJA KONKURSOWA
Oceny prac konkursowych dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany składu jury. Decyzja komisji konkursowej, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.

5. NAGRODY
Nagrodami w konkursu będą: roczna prenumerata dwumiesięcznika „Nowa Europa Wschodnia” oraz nagrody rzeczowe przygotowane przez Organizatora – pakiety książek z bogatej oferty Wydawnictwa Kolegium Europy Wschodniej.

6. TERMIN NADSYŁANIA PRAC
W czasie od 1 września do 15 października 2017 r. należy nadsyłać prace konkursowe. Praca i karta zgłoszenia powinny zostać przesłane drogą elektroniczną na adres: konkurs.krakow2017@gmail.com

7. WYNIKI
Wyniki zostaną opublikowane do dnia 30 października 2017 r. na stronie internetowej Organizatora (www.new.org.pl), a laureaci zostaną dodatkowo powiadomieni telefonicznie lub elektronicznie.

8. SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

 • Objętość pracy konkursowej powinna wynosić od 5 000 do 12 000 znaków ze spacjami.
 • Każda praca musi zostać przesłana elektronicznie (format doc, docx)
 • Do nadesłanych prac należy dołączyć skan wypełnionej karty zgłoszeniowej (załącznik do Regulaminu)

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Każdy uczestnik może nadesłać nie więcej niż 2 prace konkursowe.
 • Prace nie mogą być wcześniej publikowane oraz nie mogą naruszać innych praw autorskich.
 • Nadesłanie pracy jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.
 • Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 • Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na bezpłatną publikację prac konkursowych w różnych materiałach informacyjnych, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania przez Organizatora.
 • Przystąpienie uczestników do konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody na wykorzystanie ich nazwisk w akcjach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych związanych z działaniem „Nowej Europy Wschodniej”. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883.
 • Organizator zastrzega sobie ostateczną interpretację Regulaminu.

Informacja nadesłana przez Organizatora.

Kontakt

Redakcja „Nowej Europy Wschodniej”
ul. Mazowiecka 25, pok. 806
30-019 Kraków

konkurs.krakow2017@gmail.com
www.new.org.pl