Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci35
 • absolwenci32
 • doktoranci5
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie8
 • muzyczne2
 • artystyczne19
 • naukowe21
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie38
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa4
 • firma4
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
 • inny6
Wróć do listy

Konkurs kompozytorski Moja (Mi)nuta

organizator:

Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi

Rodzaj:
muzyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 30.09.2010

Konkurs kompozytorski Moja (Mi)nuta

Katedra Kompozycji Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi zaprasza do udziału w konkursie kompozytorskim Moja (Mi)nuta.W konkursie mogą wziąć udział uczniowie średnich szkół muzycznych w Polsce. W tym celu należy zgłosić utwór w następujących kategoriach:

 • Kategoria I – utwór solowy na jeden z wymienionych poniżej instrumentów
 • Kategoria II – utwór kameralny na minimum dwa (maksymalnie 5) z wymienionych poniżej instrumentów. Instrumenty mogą występować w pojedynczej lub wielokrotnej obsadzie.

Instrumentarium: flet, obój, klarnet, saksofon, fagot, trąbka, puzon, perkusja (jeden wykonawca), fortepian, akordeon, gitara, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas. W obydwu kategoriach dozwolone jest użycie dodatkowo partii „taśmy” w formie rejestracji na płycie CD. Czas trwania utworu powinien wynosić od 3 do 7 minut.

Każdy z uczestników może zgłosić utwory w jednej bądź dwóch kategoriach. Można nadesłać nie więcej niż 2 utwory w każdej kategorii. Nadesłane kompozycje nie mogą być nagrodzone w innych konkursach. Jeden czytelny egzemplarz partytury wraz z głosami i partią taśmy (jeżeli występuje) oznaczony godłem należy nadesłać anonimowo do dnia 30 września 2010 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów
ul. Gdańska 32
90-716 Łódź
z dopiskiem Konkurs Kompozytorski Moja (mi)nuta

Do utworu powinna być dołączona zamknięta koperta, oznaczona tym samym co partytura godłem, z danymi:

 • imię i nazwisko
 • data i miejsce urodzenia
 • nazwa i adres szkoły muzycznej
 • email
 • numer telefonu
 • podpisane oświadczenie: „Wyrażam zgodę na rejestrację oraz niekomercyjne wydanie na płycie CD mojej kompozycji (tytuł utworu).”

Konkurs złożony jest z dwóch etapów. W pierwszym etapie Jury wyłoni kompozycje, które zostaną wykonane podczas koncertu finałowego (etap drugi). Wykonanie wybranych utworów odbędzie się w grudniu 2010 roku podczas sesji Musica Moderna w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi. Po koncercie Jury rozstrzygnie kwestię przyznania nagród. Koncert zostanie zarejestrowany, a następnie wydany na płycie CD.
Ponadto organizatorzy przewidują następujące nagrody:

 • konsultacje z pedagogami kompozycji Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi,
 • nagrody pieniężne i rzeczowe (płyty CD oraz wydawnictwa Akademii Muzycznej).

Partytury nieczytelne oraz zgłoszenia nie spełniające wymogów regulaminu nie będą rozpatrywane. W skład Jury wejdą profesorowie kompozycji, której decyzje będą ostateczne. Nadesłane prace konkursowe nie będą zwracane.

Dodatkowe informacje: Sekretarz Konkursu mgr Artur Zagajewski, email: arturzagajewski@interia.pl

Informacje pochodzą ze strony: www.amuz.lodz.pl.

Kontakt

Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi
ul.Gdańska 32
90-716 Łódź
tel.(42) 662 16 00
arturzagajewski@interia.pl
www.amuz.lodz.pl