Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
  • uczniowie24
  • studenci68
  • absolwenci70
  • doktoranci12
  • naukowcy9
  • inni42
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
  • literackie18
  • muzyczne6
  • sportowe1
  • artystyczne29
  • naukowe35
  • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
  • międzynarodowe4
  • ogólnopolskie74
  • łódzkie3
  • lubelskie1
  • małopolskie1
  • podlaskie1
  • pomorskie1
  • warmińsko-mazurskie1
  • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
  • szkoła średnia2
  • fundacje i stowarzyszenia24
  • szkoła wyższa5
  • firma12
  • instytucja rządowa6
  • samorząd35
  • inny5
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs Klasyczna baśń w nowoczesnym wydaniu

organizator:

Centrum Kultury "Zamek"

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 26.04.2013

Konkurs Klasyczna baśń w nowoczesnym wydaniu

Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury „Zamek” z siedzibą we Wrocławiu: pl. Świętojański 1, 54-076 Wrocław. Organizacja konkursu związana jest z IX edycją imprezy Dni Fantastyki, która odbędzie się w Centrum Kultury „Zamek” w dniach 25-26 maja 2013r.

ZASADY UCZESTNICTWA

  1. Przedmiotem konkursu jest literacka interpretacja klasycznej baśni w nowoczesnym ujęciu – opowiadanie fantasy. Może to być baśń z dowolnego zakątka świata – niekoniecznie z europejskiego kręgu kulturowego.
  2. Opowiadanie nie może przekraczać 12 000 znaków liczonych ze spacjami.
  3. Opowiadania oceniane będą w dwóch kategoriach:
    • profesjonaliści (dotyczy autorów, którzy maja na koncie publikację w wersji elektronicznej w jednym ze znanych portali internetowych ( Gildia, Fahrenheit, Valkiria, Poltergeist, Fahrenheit, Esensja lub inny ważny serwis niekoniecznie związany z fantastyka) , w wersji drukowanej w czasopiśmie fantastycznym lub w antologii oraz zwycięzców poprzednich edycji konkursów literackich organizowanych w ramach Dni Fantastyki )
    • debiutanci (dotyczy autorów, których nie opublikowali dotychczas żadnego tekstu w wyżej wymienionych miejscach, zarówno w formie elektronicznej, jak i drukowanej)
  4. Podstawowym kryterium oceny będzie pomysłowość, kreatywność oraz jakość nadesłanych prac.
  5. Opowiadania oceniane będą przez specjalnie powołane do tego celu jury.
  6. W tym roku sędziowania w konkursie podejmą się pisarze: Tomasz Kołodziejczak i Marcin Rusnak, redaktorka Dominika Repeczko oraz koordynatorka bloku literackiego Magdalena Pioruńska.
  7. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.
  8. Do udziału w Konkursie nie będą dopuszczone prace:
    • wykonane na odpłatne zlecenie
    • realizowane przy udziale członków jury
    • do których prawa autorskie zostały przekazane osobom trzecim.

PRAWA AUTORSKIE

  1. Zgłaszając opowiadanie, twórcy oświadczają, że przysługuje im autorskie prawo majątkowe i osobiste do nadesłanego utworu
  2. Twórcy zgadzają się na publikowanie opowiadań przez organizatorów Konkursu na wszelkich polach eksploatacji.
  3. Twórcy oświadczają, że nie będą rościć praw do wynagrodzenia z tytułu wykorzystania nadesłanych przez nich opowiadań na wszelkich polach eksploatacji.

ZGŁOSZENIA

  1. Prace konkursowe należy nadsyłać jednocześnie na dwa adresy mailowe: priorytetowym adresem jest: literatura@dnifantastyki.pl oraz dodatkowo imprezy@zamek.wroclaw.pl wyłącznie jako załącznik w formacie .rtf. Organizatorzy sugerują wysłanie e-maili ze zgłoszeniem do konkursu z opcja „potwierdzenie odbioru”
  2. W treści maila należy podać dokładne dane osobowe oraz telefon kontaktowy.
  3. Wysyłając pracę należy zarazem zaznaczyć w jakiej kategorii ma być oceniana.
  4. Jedna osoba może nadesłać na konkurs jedno opowiadanie
  5. Prace nie spełniające powyższych wymagań nie będą brane pod uwagę.
  6. Ostateczny termin zgłoszeń mija 26 kwietnia (piątek) 2013 roku.

NAGRODY

  1. W poszczególnych kategoriach zostaną przyznane następujące nagrody:
    Profesjonaliści (mający za sobą co najmniej jedną publikację drukowaną lub w Internecie)
    • I miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 500 zł
    • II miejsce – nagroda rzeczowa
    • III miejsce – nagroda rzeczowa

    Debiutanci

    • I miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 300 zł
    • II miejsce – nagroda rzeczowa
    • III miejsce – nagroda rzeczowa
  2. Opowiadanie nagrodzone w kategorii profesjonaliści zostanie zamieszczone w folderze Dni Fantastyki.
  3. W zależności od poziomu i atrakcyjności prac, jury może przyznać wyróżnienia.
  4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo innego podziału nagród
  5. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na stronie internetowej www.dnifantastyki.pl w dniu 15 maja.
  6. Laureaci zostaną powiadomieni o wyniku konkursu mailowo i telefonicznie.
  7. Wręczenie nagród nastąpi 25 maja podczas imprezy.

Udział w konkursie i przesłanie swoich danych osobowych jest jednocześnie wyrażeniem zgody na ich gromadzenie i przetwarzanie organizatorów w celach statystycznych i konkursowych, z zastrzeżeniem prawa do ich poprawiania i uzupełniania zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r.

Informacje pochodzą ze strony dnifantastyki.pl

Kontakt

Centrum Kultury "Zamek"
Pl. Świętojański 1
54-076 Wrocław
tel. 71 349 35 36

www.zamek.wroclaw.pl