Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie13
 • studenci25
 • absolwenci24
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne1
 • artystyczne14
 • naukowe15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe5
 • pomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • szkoła wyższa2
 • firma9
 • instytucja rządowa4
 • samorząd8
 • inny1
Wróć do listy

Konkurs językowo-plastyczny „Język do najkrótsza droga do świata”

organizator:

Młodzieżowy Dom Kultury "Dom Harcerza"

Rodzaj:
literackie, artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 28.02.2017

Konkurs językowo-plastyczny „Język do najkrótsza droga do świata”

Cel konkursu – zachęcenie dzieci i młodzieży do praktycznego wykorzystania znajomości języka obcego

Uczestnicy
Uczestnikami konkursu są dzieci i młodzież w wieku od 7 lat do 18 lat

Prace będą ocenianie w 4 kategoriach:
Klasa 1-3 – szkoła podstawowa
Klasa 4-6 – szkoła podstawowa
Klasa 1-3 – gimnazjum
Klasa 1-3 – liceum

Zasady konkursu
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest osobiste, jednoosobowe wykonanie pracy słowno-plastycznej będącej prezentacją tematu konkursu: RODZINA.

2. Prace tylko w formacie A2, powinny wykorzystywać jak najwięcej technik plastycznych, jak również słownie uzasadnić temat konkursu.

3. Konkurs obejmuje obszary niżej wymienionych języków

 • angielskiego,
 • francuskiego,
 • hiszpańskiego,
 • niemieckiego,
 • włoskiego,
 • rosyjskiego.

4. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora biorąc pod uwagę:

 • poprawnością językową
 • oprawę plastyczną
 • staranność wykonania

5. Limit prac przysłanych z jednej szkoły wynosi 20.

Przebieg konkursu
28 lutego 2017 r. upływa termin złożenia prac w MDK lub przesłania ich pocztą.
31 marca 2017 r. o godz. 17:00 odbędzie się wystawa pokonkursowa i rozdanie nagród.

Do prac powinna być dołączona metryczka z następującymi danymi:
– imię i nazwisko autora i telefon kontaktowy
– klasa i szkoła oraz nazwisko opiekuna i telefon kontaktowy

6. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestników i ich opiekunów na przetwarzanie ich danych osobowych przez organizatorów oraz na publiczne, w tym w mediach, wykorzystanie pracy plastycznej i nazwiska autora.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłasania honorariów autorskich.

Informacje pochodzą ze strony www.mdk-dh.krakow.pl

Kontakt

Młodzieżowy Dom Kultury "Dom Harcerza"
ul. Reymonta 18
30-059 Kraków
tel. 12 637 37 61, 637 59 35
biuro@mdk-dh.krakow.pl
www.mdk-dh.krakow.pl