Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci55
 • absolwenci49
 • doktoranci9
 • naukowcy7
 • inni30
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne3
 • literackie17
 • sportowe1
 • artystyczne26
 • naukowe30
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie59
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa4
 • firma15
 • instytucja rządowa8
 • samorząd24
 • inny7
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs IV Festiwalu Filmów Dokumentalnych "Okiem Młodych" w Świdnicy

organizator:

Świdnicki Ośrodek Kultury

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.08.2011

Konkurs IV Festiwalu Filmów Dokumentalnych "Okiem Młodych" w Świdnicy

IV Festiwal Filmów Dokumentalnych „Okiem Młodych” w Świdnicy odbędzie się w dniach 14-16 października 2011 roku w Świdnicy, w Świdnickim Domu Kultury oraz w Kinie Gdynia.

Głównym elementem programu Festiwalu jest Konkurs na najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny. Do udziału w Konkursie filmy mogą zgłaszać indywidualni twórcy do 30 roku życia (liczy się roku urodzenia). DO Konkursu nie mogą zostać zgłoszone prace przygotowane przez członków Jury lub Komisji Selekcyjnej.

Zgłoszenie filmu do Konkursu jest bezpłatne. Do Konkursu można zgłaszać filmy zrealizowane w okresie 2010-2011 (które nie brały udziału w poprzedniej edycji Festiwalu).

Warunkiem zgłoszenia filmu do Konkursu jest nadesłanie na koszt własny Zgłaszającego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2011 r. (liczy się data stempla pocztowego):

 • kopii filmu
 • dokładnie i czytelnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego
 • ksero dowodu tożsamości Zgłaszającego z datą urodzenia i imieniem oraz nazwiskiem Zgłaszającego na adres:

Świdnicki Ośrodek Kultury
Rynek 43
58-100 Świdnica

z dopiskiem „Okiem Młodych”

Zgłaszający film ma obowiązek dokładnie wypełnić formularz zgłoszeniowy Filmu (dostępny na stronie internetowej Festiwalu). Zgłaszający ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość informacji umieszczonych w formularzu zgłoszeniowym filmu, a także za uregulowanie sytuacji prawnej filmu.

Warunki techniczne:

 • DVD (kopie DVD powinny być nagrane w formacie umożliwiającym ich odtworzenie na uniwersalnym odtwarzaczu DVD)
 • czas trwania filmu: do 30 minut
 • film powinien posiadać napisy początkowe i końcowe, zawierające między innymi: tytuł, nazwiska twórców, rok produkcji, a także być wyposażony w ścieżkę napisów w języku angielskim

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wycofania filmu z Konkursu z powodu wadliwej jakości technicznej kopii pokazowej uniemożliwiającej projekcję.

Zgłoszone filmy obejrzy Komisja Selekcyjna i dokona kwalifikacji filmów do Konkursu. O dopuszczeniu filmu do Konkursu Zgłaszający zostanie poinformowany przez Organizatorów drogą mailową i telefoniczną.

Jury festiwalu wybierze spośród wszystkich filmów konkursu laureata Nagrody Głównej. Zwycięzca otrzyma statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 5000 zł. W trakcie Festiwalu przyznana zostanie również Nagroda Publiczności. Wyróżnienie ma charakter honorowy. Nagrody zostaną wręczone podczas gali zakończenia Festiwalu, 16 października 2011 roku. Warunkiem uzyskania Nagrody Głównej jest obecność na gali zakończenia Festiwalu i osobisty odbiór wyróżnienia przez autora zwycięskiego filmu lub przedstawiciela ekipy filmowej, którego nazwisko występuje w napisach końcowych. W drugim przypadku wymagane jest nadesłanie przez autora filmu do dnia rozpoczęcia Festiwalu pisemnego upoważnienia do odbioru Nagrody Głównej dla przedstawiciela filmu.

Organizatorzy zapewniają Zgłaszającemu lub reprezentującemu autora przedstawicielowi ekipy filmowej bezpłatny udział w Festiwalu i bezpłatny nocleg na czas trwania Festiwalu, wraz z wyżywieniem.
Zgłaszający wyraża zgodę na publiczne projekcje filmu w ramach pokazów Festiwalu oraz na uczestnictwo filmu w retrospektywach Festiwalu, które będą miały miejsce po zakończeniu Festiwalu zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jeśli Zgłaszający nie jest producentem filmu, należy podpisać osobne oświadczenie (formularz zgłoszeniowy). Fragmenty zwycięskich prac (nie dłuższe niż 30 sekund) mogą zostać mieszczone na oficjalnej stronie internetowej Festiwalu.  Informacje podane przez Zgłaszającego w formularzu zgłoszeniowym mogą zostać umieszczone w materiałach promocyjnych festiwalu.

Informacje pochodzą ze strony www.okiemmlodych.pl

Kontakt

Świdnicki Ośrodek Kultury
Rynek 43
58-100 Świdnica


www.okiemmlodych.pl