Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie31
 • studenci81
 • absolwenci81
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni36
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie15
 • artystyczne26
 • naukowe47
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie80
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie3
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia29
 • szkoła wyższa9
 • firma7
 • instytucja rządowa16
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs „Innowator Mazowsza” 2020

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
absolwenci, doktoranci, naukowcy, inni
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 30.09.2020
wartość nagrody: 30 000 zł

Konkurs „Innowator Mazowsza” 2020

Trwa nabór wniosków do konkursu INNOWATOR MAZOWSZA. Wnioski online należy wypełniać do 30 września br. 

Ideą konkursu jest wspieranie i promocja postaw proinnowacyjnych oraz budowanie świadomości wśród mieszkańców Mazowsza, w szczególności w środowisku naukowym oraz biznesowym odnośnie roli innowacyjności w rozwoju gospodarczym regionu i zdobywaniu kompetencji opartych na nowoczesnych technologiach. Konkurs ma także za zadanie zawiązywanie i propagowanie współpracy pomiędzy środowiskiem nauki, biznesu i Samorządem Województwa Mazowieckiego.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

 • „Innowacyjna Firma”
  „Innowacyjny Naukowiec”.

Kategoria „Innowacyjna Firma” skierowana jest do przedstawicieli sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw z terenu województwa mazowieckiego, istniejących nie dłużej niż 6 lat. Firmy uczestniczące w Konkursie powinny wykazać się udokumentowanym – wprowadzonym w ciągu ostatnich 3 lat – innowacyjnym produktem, usługą lub technologią, wdrożoną w codziennej praktyce biznesowej.
W ramach kategorii „Innowacyjna Firma” do Konkursu mogą przystąpić mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, mające status przedsiębiorstwa samodzielnego, zarejestrowane i prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa mazowieckiego, nie wcześniej niż od 1 stycznia 2014 r., których innowacyjny produkt, usługa lub technologia została wprowadzona do codziennej praktyki biznesowej (po 1 stycznia 2017r.) lub jest przed etapem sprzedaży i pozyskano środki na ich komercjalizację.

Kategoria „Innowacyjny Naukowiec” adresowana jest do młodych naukowców (poniżej 39 roku życia), którzy w przeciągu ostatnich 3 lat uzyskali stopień doktora, a w swojej pracy podejmowali tematykę innowacyjności.
W ramach kategorii „Innowacyjny Naukowiec” do Konkursu mogą przystąpić naukowcy z zakończonym przewodem doktorskim lub uzyskanym po 1 stycznia 2016 r.stopniem doktora, których praca doktorska została przygotowana lub obroniona w jednostkach naukowych posiadających siedzibę na terenie województwa mazowieckiego. Przedmiotem zgłaszanej do Konkursu pracy doktorskiej stanowią innowacyjne rozwiązania stosowane w możliwe do wdrożenia w praktyce gospodarczej.

Zgłoszenie do Konkursu następuje poprzez przesłanie drogą on-line formularza aplikacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami. Formularz jest dostępny w czasie trwania naboru wniosków online.

Wnioski konkursowe wraz z załącznikami przyjmowane są w języku polskim. W przypadku materiałów źródłowych w innych językach należy dostarczyć robocze tłumaczenie na język polski (streszczenia pracy doktorskiej, recenzji i/lub opinii promotora).

Przesłanie prawidłowo wypełnionego, kompletnego formularza jest podstawą do oceny formalnej wniosku. W przypadku niespełnienia wymogów formalnych zgłoszenie zostanie odrzucone.

Laureaci Konkursu w kategorii „Innowacyjna Firma” otrzymują następujące nagrody:

 • I miejsce – 30.000 zł brutto;
 • II miejsce – 20.000 zł brutto;
 • III miejsce – 15.000 zł brutto;
 • dyplomy dla wyróżnionych oraz inne nagrody od Partnerów Konkursu.

Laureaci Konkursu w kategorii „Innowacyjny Naukowiec” otrzymują następujące nagrody:

 • I miejsce –20.000 zł brutto;
 • II miejsce –15 000 zł brutto;
 • III miejsce –13.000 zł brutto;
 • dyplomy dla wyróżnionych oraz inne nagrody od Partnerów Konkursu.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: innowatormazowsza.pl

Zapraszamy do skorzystania z naszej wyszukiwarki konkursów, aby znaleźć inne oferty konkursów naukowych!

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa
tel. 22 597 91 00
urzad_marszalkowski@mazovia.pl
www.mazovia.pl

Dokumenty

do pobrania