Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci11
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie58
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku

organizator:

IH im. Tadeusza Manteuffla PAN, IPN

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci, naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.03.2019
wartość nagrody: 25 000 zł

Konkurs im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku

Konkurs dla autorów niepublikowanych prac magisterskich i doktorskich, poświęconych historii Polski i Polaków w XX wieku.

Ogłaszany jest corocznie w dwóch kategoriach:

 • prac magisterskich
 • prac doktorskich

Prace, zgłaszane do konkursu przez autorów, są ocenione przez Komisję Konkursową, powołaną przez prezesa IPN oraz dyrektora Instytutu Historii PAN, w następującym składzie: dr hab. Sławomir Cenckiewicz, prof. dr hab. Jan Draus, prof. dr hab. Jerzy Eisler, prof. dr hab. Marek Kornat, dr hab. prof. IH PAN Krzysztof Kosiński, prof. dr hab. Wojciech Polak, prof. dr hab. Włodzimierz Suleja, prof. dr hab. Tomasz Szarota, prof. dr hab. Tadeusz Wolsza, sekretarz komisji – dr Paweł Libera.

Laureaci w każdej kategorii otrzymują okolicznościowy dyplom, nagrodę pieniężną (10 000 PLN w przypadku najlepszych prac magisterskich, 25 000 PLN w przypadku najlepszych prac doktorskich) oraz umowę wydawniczą na wydanie całości lub części pracy.

Prace konkursowe należy nadsyłać w postaci wydruku obronionej pracy (bez żadnych zmian dokonanych później) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Instytut Pamięci Narodowej
ul. Wołoska 7
02-675 Warszawa
z dopiskiem „Konkurs na Najlepszy Debiut Historyczny Roku”

Pracę do konkursu zgłasza autor pracy. Prace magisterskie powinny zostać zaopatrzone w pisemną opinię promotora, natomiast doktorskie – w kopie recenzji powstałych w trakcie przewodu. Organizatorzy konkursu nie zwracają nadesłanych prac. W zgłoszeniu konkursowym należy podać adres pocztowy, mailowy oraz numer telefonu autora pracy.

W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione w Instytucie Pamięci Narodowej oraz Instytucie Historii PAN.

Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową, powołaną przez prezesa IPN oraz dyrektora Instytutu Historii PAN.

Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do połowy czerwca 2019 roku.

Informacji na temat konkursu udziela:
Ewa Majewska
tel. (22) 581 85 90
ewa.majewska@ipn.gov.pl

Informacje pochodzą ze strony: ihpan.edu.pl

Kontakt

Instytut Pamięci Narodowej
ul. Wołoska 7
02-675 Warszawa
tel. (22) 581 85 90
ewa.majewska@ipn.gov.pl
ihpan.edu.pl