Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci44
 • absolwenci44
 • doktoranci8
 • naukowcy8
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie12
 • artystyczne17
 • naukowe25
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie44
 • łódzkie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa3
 • firma7
 • instytucja rządowa11
 • samorząd21
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs im. Władysława Grabskiego – Dziennikarz Ekonomiczny 2017 roku

organizator:

Narodowy Bank Polski

Rodzaj:
literackie
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 01.08.2017
wartość nagrody: 30 000 zł

Konkurs im. Władysława Grabskiego – Dziennikarz Ekonomiczny 2017 roku

Nagrody przyznawane są za najlepsze publikacje o tematyce ekonomicznej, które ukazały się w mediach ogólnopolskich oraz lokalnych w okresie od 1 lipca 2016 r. do 31 lipca 2017 r. Do Konkursu można zgłaszać publikacje prasowe (w tym internetowe), materiały radiowe i telewizyjne w języku polskim i angielskim. Termin składania prac upływa 1 sierpnia 2017 r.

Laureat Konkursu im. Władysława Grabskiego – Dziennikarz Ekonomiczny 2017 roku – otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 30 000 zł. Kapituła może także przyznać wyróżnienia o wartości 10 000 zł w każdej z pięciu kategorii konkursowych oraz dwie nagrody specjalne.

Kategorie

 • Polityka pieniężna i stabilność finansowa,
 • Finanse osobiste i edukacja ekonomiczna,
 • Felieton lub analiza,
 • Wywiad,
 • Problematyka regionalna.

Kryteria oceny:

 • warsztat dziennikarski, w szczególności czytelna prezentacja problemu ekonomicznego, umożliwiająca odbiorcy zrozumienie tekstu;
 • aktualność i znaczenie przedstawionej problematyki dla opinii publicznej;
 • interesujący, indywidualny charakter materiału;
 • stopień spełnienia warunków dla danej kategorii.

Kapituła konkursu:

Kapitułę konkursu tworzą wybitni eksperci i komentatorzy ekonomiczni.

Sposoby zgłaszania prac:

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego online. Uwaga: w przypadku materiałów radiowych i telewizyjnych, których objętość przekracza 30 MB, konieczne będzie dostarczenie pracy konkursowej na płycie CD lub DVD do siedziby NBP.
2. Wydrukowanie i wypełnienie formularza zgłoszeniowego (w załączniku) oraz dostarczenie go wraz z materiałem konkursowym na adres: Narodowy Bank Polski, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, z dopiskiem: „Konkurs im. W. Grabskiego”.
Prace można zgłaszać do 1 sierpnia 2017 r.

Szczegóły dotyczące zasad przyjmowania zgłoszeń do Konkursu określa Regulamin Konkursu.
Kontakt:

tel.: +48 22 185 43 54 lub +48 22 185 19 91
e-mail: grabski@nbp.pl

Narodowy Bank Polski
ul. Świętokrzyska 11/21,
00-919 Warszawa

Informacje pochodzą ze strony: www.nbp.pl

Kontakt

Narodowy Bank Polski
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa
tel. 22 185 43 54, 22 185 19 91
grabski@nbp.pl
www.nbp.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

regulamin
formularz