Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci35
 • absolwenci33
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie8
 • muzyczne2
 • artystyczne19
 • naukowe22
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie38
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
 • inny7
Wróć do listy

Konkurs im. Władysława Grabskiego dla dziennikarzy ekonomicznych

organizator:

Departament Komunikacji i Promocji Narodowy Bank Polski

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 02.07.2012

Konkurs im. Władysława Grabskiego dla dziennikarzy ekonomicznych

Narodowy Bank Polski serdecznie zaprasza dziennikarzy do udziału w X edycji Konkursu im. Władysława Grabskiego. Z okazji jubileuszu konkurs zyskał nową formułę – zmieniły się kategorie konkursowe, a także skład Kapituły.

Nagrody przyznawane są za najlepsze publikacje o tematyce ekonomicznej, które ukazały się w mediach ogólnopolskich oraz lokalnych w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2012 r.

Kryzys gospodarczy, problemy strefy euro oraz inne zagadnienia rynkowe wymagają rzetelnego omówienia i interpretacji. W ostatnich miesiącach teksty i audycje gospodarcze pełniły wyjątkowo ważną rolę społeczną. Dlatego w tym roku szczególnie ważne jest, aby docenić dziennikarzy, którzy wyjaśniali opinii publicznej trudne zagadnienia świata gospodarki. Konkurs wpisuje się w realizowaną od lat przez NBP strategię wspierania edukacji ekonomicznej.

Laureat Konkursu im. Władysława Grabskiego otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 40 000 złotych, natomiast dziennikarze wyróżnieni w konkursie otrzymają po 10 000 złotych. Dodatkowo Kapituła może przyznać Nagrodę Honorową Prezesa NBP dla redakcji, która w szczególny sposób przyczyniła się do popularyzacji wiedzy ekonomicznej.

Kategorie konkursowe:

Nagroda główna: Dziennikarz Ekonomiczny 2012 roku

Wyróżnienia w kategoriach:

* polityka pieniężna i stabilność finansowa
* finanse osobiste i edukacja ekonomiczna
* felieton lub analiza
* wywiad
* news
* media lokalne

Kryteria oceny:

* poziom merytoryczny pracy konkursowej
* warsztat dziennikarski, w szczególności czytelna prezentacja problemu ekonomicznego, umożliwiająca odbiorcy zrozumienie tekstu
* aktualność i znaczenie przedstawionej problematyki dla opinii publicznej
* interesujący, indywidualny charakter materiału

Kapituła konkursu:

Kapitułę konkursu tworzą wybitni eksperci i komentatorzy ekonomiczni.

* Maciej W. Grabski – Przewodniczący Kapituły
* Radosław Bodys – główny ekonomista PKO BP
* Jakub Borowski – główny ekonomista Kredyt Banku
* Agnieszka Chłoń-Domińczak – pracownik naukowy SGH oraz IBE
* Jerzy Koźmiński – prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
* Ryszard Petru – partner PwC
* Iwona Sroka – prezes Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych
* Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek – główna ekonomistka PKPP Lewiatan

Kapituła jest niezależna od NBP, a przedstawiciele organizatora konkursu nie uczestniczą w podejmowaniu decyzji przez Kapitułę.

Rejestracja:

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy, wraz z pracą konkursową, należy dostarczyć do 2 lipca 2012 roku na adres:

Departament Komunikacji i Promocji
Narodowy Bank Polski
ul. Świętokrzyska 11/21,
00-919 Warszawa
z dopiskiem Nagroda im. Władysława Grabskiego oraz dodatkowo na adres e-mail: grabski@nbp.pl

Tekstowe materiały konkursowe należy dodatkowo przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: grabski@nbp.pl. W tytule wiadomości należy podać imię i nazwisko dziennikarza, a w nazwie pliku kategorię konkursu oraz tytuł artykułu.

Informacje pochodzą ze strony: www.nbp.pl

Kontakt

Departament Komunikacji i Promocji Narodowy Bank Polski
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa
tel. 22 595 91 78
grabski@nbp.pl
www.nbp.pl/grabski