Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie15
 • studenci31
 • absolwenci30
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • artystyczne15
 • naukowe19
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie32
 • lubuskie1
 • pomorskie2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa1
 • firma11
 • instytucja rządowa6
 • samorząd13
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs im. Profesora Michała Kuleszy na prace nt. samorządu terytorialnego

organizator:

Wolters Kluwer Polska

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci, naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.01.2019

Konkurs im. Profesora Michała Kuleszy na prace nt. samorządu terytorialnego

Wydawca i Redakcja miesięcznika „Samorząd Terytorialny” ogłaszają XVI doroczny Konkurs o nagrodę im. Profesora Michała Kuleszy na najlepszą rozprawę doktorską oraz szczególnie wyróżniającą się pracę magisterską, traktujące o różnych aspektach decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście – o problemach ustroju administracyjnego Państwa oraz organizacji i działalności władz lokalnych i regionalnych.

Przyjmowane są prace prawnicze, a także prace z innych dyscyplin, zwłaszcza ekonomii i finansów publicznych, socjologii i politologii, historii, nauki o administracji publicznej, zarządzania oraz szeroko rozumianej gospodarki przestrzennej. Prace mogą dotyczyć zagadnień krajowych lub przedstawiać ujęcie porównawcze.

Patronami instytucjonalnymi Konkursu są: Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej, Unia Metropolii Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP oraz Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Konkurs obejmuje prace obronione w 2018 r.

Pracom Komisji Konkursowej XVI edycji przewodniczy prof. dr hab. Paweł Swianiewicz. Prace wraz z dokumentacją należy przysyłać do 31 stycznia 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Redakcja „Samorządu Terytorialnego” – Wolters Kluwer Polska sp. z o.o., ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa (z dopiskiem „Konkurs ST”).

Komisja dopuści pracę do Konkursu, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

 • pracę obroniono w 2018 r. i zostało dołączone pisemne potwierdzenie przez Uczelnię daty obrony pracy;
 • zakres merytoryczny pracy odpowiada tematyce Konkursu;
 • dołączono dokumentację poświadczającą wysoki poziom pracy:
 • do rozprawy doktorskiej – kopie recenzji z przewodu doktorskiego,
 • do pracy magisterskiej – kopie recenzji oraz pisemny wniosek promotora lub jego zgodę na zgłoszenie pracy do Konkursu – z merytorycznym uzasadnieniem;
 • jeżeli praca została uhonorowana wyróżnieniem uczelnianym lub innym, dołącza się kopię uchwały w tej sprawie lub dyplomu;
 • praca w wersji papierowej z załączoną na płycie CD wersją elektroniczną wpłynęła w terminie wskazanym w ogłoszeniu;
 • został dołączony dokładny adres korespondencyjny Autora pracy oraz adres e- mailowy i numer telefonu.

Prace mogą nadsyłać zarówno ich Autorzy, jak i Uczelnie (wydziały, instytuty, katedry, zakłady).

Nagrodę im. Profesora Michała Kuleszy otrzymają Autorzy rozprawy doktorskiej oraz pracy magisterskiej, które zostaną uznane za szczególnie się wyróżniające i najlepsze. Intencją organizatorów Konkursu jest przyznanie jednej nagrody w każdej z obydwóch kategorii.

Informacje w sprawie Konkursu można uzyskać w Redakcji miesięcznika „Samorząd Terytorialny”:
tel. +48 784 333 031, e-mail: justyna.przedanska@wolterskluwer.com.

Informacje pochodzą ze strony: www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Kontakt

Wolters Kluwer Polska sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
tel. 784 333 031
justyna.przedanska@wolterskluwer.com
www.czasopisma.wolterskluwer.pl