Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci81
 • absolwenci80
 • doktoranci18
 • naukowcy17
 • inni39
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne1
 • artystyczne30
 • naukowe48
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie79
 • międzynarodowe9
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa4
 • firma15
 • instytucja rządowa16
 • samorząd34
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs im. prof. W. Stysia na pracę z nauk ekonomicznych 2023

organizator:

PTE Oddział we Wrocławiu

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2023

Konkurs im. prof. W. Stysia na pracę z nauk ekonomicznych 2023

Nagrody w konkursie przyznaje się za prace magisterskie oraz za prace licencjackie z dziedziny nauk społecznych w dyscyplinie naukowej: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości, napisane w języku polskim przez obywateli Rzeczpospolitej Polskiej.

Do nagrody mogą być zgłoszone prace poprawne pod względem warsztatowym, wnoszące ciekawe rozwiązania, przydatne dla praktyki gospodarczej.
Terminy w postępowaniu konkursowym:

 • do 30 września 2023 r. – zgłaszanie prac;
 • do 15 października 2023 r. – pierwsze posiedzenie Jury;
 • do 15 grudnia 2023 r. – recenzowanie prac;
 • do 15 stycznia 2024 r. – drugie posiedzenie Jury;
 • do 30 stycznia 2024 r. – wręczenie nagród Laureatom z udziałem Promotorów prac i zaproszonych gości podczas posiedzenia Zarządu Oddziału PTE we Wrocławiu.

Zgłoszenia pracy (licencjackiej) do konkursu dokonuje dziekan wydziału lub promotor pracy, przez przesłanie:

 • jednego egzemplarza pracy, stanowiącej przedmiot zgłoszenia w wersji papierowej i jednego egzemplarza pracy na płycie CD;
 • rekomendacji promotora pracy zawierającej informacje o walorach naukowych i/lub aplikacyjnych pracy magisterskiej/ licencjackiej;
 • metryczki zawierającej dane osobowe autora pracy: imię i nazwisko autora, nr PESEL, adres korespondencyjny, telefon kontaktowy i e-mail;
 • zgody autora na przetwarzanie danych osobowych podanych w zgłoszeniu do celów związanych z obsługą konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia1997 roku o Ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 Roku poz.922)[1],

Prace konkursowe wraz z w/w dokumentacją należy złożyć do 30 września 2023 roku w siedzibie PTE Oddziału we Wrocławiu Łaciarska 28, 50-146 Wrocław osobiście lub przesyłając pocztą w zaklejonych kopertach opatrzonych podpisem:

„ Konkurs im. prof. Wincentego Stysia na najlepszą pracę magisterską z dziedziny nauk społecznych w dyscyplinie naukowej: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości” lub „ Konkurs im. prof. Wincentego Stysia na najlepszą pracę licencjacką z dziedziny nauk społecznych w dyscyplinie naukowej: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości”

Organizacja Konkursu:
Skład Jury Konkursu powołuje Zarząd PTE Oddział we Wrocławiu.
Jury konkursu przyznaje dwie nagrody i jedno wyróżnienie w kategoriach prac magisterskich i prac licencjackich
Jury Konkursu zbiera się dwukrotnie. Na pierwszym posiedzeniu ustala, czy zostały spełnione warunki formalne uczestnictwa w Konkursie i wyznacza recenzentów zgłoszonych prac. Na drugim posiedzeniu Jury dokonuje oceny prac na podstawie opinii recenzentów i w glosowaniu tajnym, większością głosów podejmuje decyzję o przyznaniu nagrody. Decyzja ta jest ostateczna.

Jury może nie przyznać w danym roku nagrody lub zmienić ich ilość
wysokość puli nagród określa co roku Zarząd PTE Oddział we Wrocławiu.

Informacje pochodzą ze strony: www.pte.wroclaw.pl

Konkursy na prace licencjackie i magisterskie regularnie publikujemy na portalu Moje Stypendium!

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

PTE Oddział we Wrocławiu
ul. Łaciarska 28 (wejście od ul Nożowniczej)
50-146 Wrocław
tel. 71 782 11 19, 601 341 363
mikolaj.klimczak@ue.wroc.pl
www.pte.wroclaw.pl