Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs im. Majera Bałabana na prace magisterskie i doktorskie o Żydach i Izraelu

organizator:

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci, naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 02.03.2018
wartość nagrody: 7000 zł

Konkurs im. Majera Bałabana na prace magisterskie i doktorskie o Żydach i Izraelu

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma ogłosił ósmą edycję organizowanego co dwa lata Konkursu im. Majera Bałabana na najlepsze prace magisterskie i doktorskie o Żydach i Izraelu.

Konkurs im. Majera Bałabana — zasady uczestnictwa

Oprawione prace konkursowe wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy nadsyłać pocztą na adres:

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, ul. Tłomackie 3/5, 00–090 Warszawa do dnia 2 marca 2018 roku (za datę zgłoszenia pracy zostanie uznana data stempla pocztowego) lub też dostarczyć osobiście do sekretariatu Instytutu.

Na zgłoszenie składają się:

– poprawnie i kompletnie wypełniony formularz zgłoszeniowy (tylko forma elektroniczna ),

– zgłoszenie uczestnictwa podpisane przez autora pracy wedle załączonego wzoru (wydruk),

– oświadczenie uczestnika podpisane przez autora pracy wedle załączonego wzoru (wydruk),

– oprawiony egzemplarz pracy w wersji obronionej w formie papierowej (w twardej oprawie) opatrzony numeracją stron oraz spisem treści (wydruk),

– egzemplarz pracy w wersji obronionej w formie elektronicznej w formacie PDF, identyczny z egzemplarzem papierowym, opisany i dostarczony na nośniku elektronicznym (płyta lub pendrive), najlepiej spakowane w przezroczystą, foliową kopertę.

Pracę oraz wszystkie wymagane dokumenty należy przesłać razem w tej samej wzmocnionej kopercie.

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w lipcu 2018 roku na stronie internetowej ŻIH. Prace oceniać będzie jury konkursu składające się z naukowców ŻIH oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Przewodniczącym jury jest prof. dr hab. Andrzej Żbikowski, a sekretarzem dr Agnieszka Żółkiewska.

Zainteresowanych udziałem w konkursie prosimy o zapoznanie się z załączonym regulaminem, a także z oświadczeniem, zgłoszeniem uczestnictwa oraz elektronicznym formularzem zgłoszeniowym, których wypełnienie jest warunkiem przystąpienia do konkursu. Pełna dokumentacja konkursu znajduje się w załącznikach poniżej.

Wszelkie pytania należy kierować na adres mailowy: konkursbalabana@jhi.pl.

Skład jury:

dr Magdalena Bendowska – hebraistka, badaczka dziejów drukarstwa żydowskiego, ŻIH
Ryszard Burek – orientalista, wydawca, ŻIH
dr Bartosz Borys – historyk, ŻIH
dr Helena Datner – historyczka, socjolożka, ŻIH
dr hab. Jan Doktór – historyk, ŻIH
dr Paweł Fijałkowski – historyk, archeolog, ŻIH
dr hab. Alina Molisak – polonistka, badaczka literatury, UW
dr Katarzyna Person – historyczka, ŻIH
dr Anna Rosner – historyczka, ŻIH
dr Krzysztof Świrek – filozof, ŻIH
dr Zofia Trębacz – historyczka, ŻIH
dr Marzena Zawanowska – hebraistka, arabistka, tłumaczka, ŻIH
prof. dr hab. Andrzej Żbikowski (przewodniczący) – historyk, ŻIH
dr hab. Rafał Żebrowski – historyk, ŻIH
dr Agnieszka Żółkiewska (sekretarz) – jidyszystka, badaczka literatury, tłumaczka, ŻIH.

O patronie konkursu

Urodzony we Lwowie w 1877 roku Majer Bałaban jako pierwszy zastosował nowoczesne metody naukowe do badań nad dziejami polskiego żydostwa, przyczyniając do wielkiego postępu historiografii polskich Żydów. Uważał, czemu dawał wyraz w swoich książkach i artykułach, że społeczność polskich Żydów należała do najważniejszych i najbardziej twórczych w dziejach żydostwa na całym świecie. Jego prace o Żydach lwowskich, krakowskich i lubelskich stanowią po dziś dzień istotne kompendia wiedzy na ten temat. Podkreślał znaczenie badań historii polsko-żydowskiej zarówno jako integralnej części powszechnych dziejów Żydów, jak i kluczowego składnika historii Polski.

W czasie I wojny światowej służył jako rabin wojskowy w Lublinie. W okresie międzywojennym uczył, kierował Seminarium Rabinicznym w Warszawie, wykładał na Uniwersytecie Warszawskim i w Instytucie Nauk Judaistycznych, którego tradycje pielęgnuje do dziś, mieszczący się w jego dawnym gmachu Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma. Nawet podczas okupacji hitlerowskiej, uwięziony w warszawskim getcie, Bałaban nie zaprzestał pracy naukowej. Zmarł na przełomie 1942/43 roku.

Informacje pochodzą ze strony: www.jhi.pl

Kontakt

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma
ul. Tłomackie 3/5
00–090 Warszawa

konkursbalabana@jhi.pl
www.jhi.pl

Dokumenty

do pobrania