Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci37
 • absolwenci34
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne1
 • artystyczne18
 • naukowe23
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie39
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

Konkurs im. Majera Bałabana na najlepsze prace magisterskie i doktorskie o Żydach i Izraelu

organizator:

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 20.02.2014

Konkurs im. Majera Bałabana na najlepsze prace magisterskie i doktorskie o Żydach i Izraelu

Konkurs im. Majera Bałabana na najlepsze prace magisterskie i doktorskie o Żydach i Izraelu

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma dnia 9 grudnia 2013 ogłasza szóstą edycję organizowanego co dwa lata Konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie o Żydach i Izraelu im. Majera Bałabana.

Oprawione prace konkursowe wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy nadsyłać pocztą na adres:

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma
ul. Tłomackie 3/5,
00–090 Warszawa
do dnia 20 lutego 2014 roku (za datę zgłoszenia pracy zostanie uznana data stempla pocztowego) lub też dostarczyć osobiście do sekretariatu Instytutu.

Na zgłoszenie składają się:

– poprawnie i kompletnie wypełniona karta zgłoszeniowa (tylko forma elektroniczna),
– zgoda na przetwarzanie danych osobowych podpisana przez autora pracy wedle załączonego wzoru (wydruk),
– oświadczenie promotora i autora pracy o jej samodzielnym charakterze i braku przeciwwskazań do wykorzystania w sposób opisany w niniejszym regulaminie (wydruk),
– oprawiony egzemplarz pracy w formie papierowej opatrzony numeracją stron oraz spisem treści (wydruk),
– egzemplarz w formie elektronicznej w formacie PDF, identyczny z egzemplarzem papierowym, opisany i dostarczony na nośniku elektronicznym, najlepiej zapakowany w przezroczystą kopertę (płyta lub pendrive).

Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną w październiku 2014 roku na stronie internetowej ŻIH-u.

Prace oceniać będzie Jury Konkursu, składające się z naukowców ŻIH-u oraz UW. Przewodniczącym jury jest prof. dr hab. Andrzej Żbikowski, a sekretarzem dr Agnieszka Żółkiewska.

Zainteresowanych udziałem w Konkursie Organizatorzy proszą o zapoznanie się z załączonym Regulaminem a także z oświadczeniami oraz kartą zgłoszeniową — ich wypełnienie jest warunkiem przystąpienia do Konkursu.

Wszelkie pytania należy kierować na adres mailowy: edukacja@jhi.pl

Organizatorzy proszą, aby w tytule e-maila wpisać: „Konkurs Bałabana”.

Informacje pochodzą ze strony www.jhi.pl

Kontakt

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma
ul. Tłomackie 3/5
00–090 Warszawa

edukacja@jhi.pl
www.jhi.pl