Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci11
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie58
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs im. Jerzego Habera na prace magisterskie

organizator:

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 04.09.2018

Konkurs im. Jerzego Habera na prace magisterskie

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie ogłosił IV edycję Konkursu na prace magisterską dotyczącą zagadnień z fizykochemii powierzchni lub katalizy.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie w dziedzinie chemii, fizyki oraz z pogranicza chemii i biologii, chemii i fizyki lub fizyki i biologii dotyczące zagadnień fizykochemii powierzchni i/lub katalizy.

Zgłaszane prace muszą być obronione w okresie między 5.09.2017 r. a 3.09.2018 r., przy czym muszą być obronione w Polsce lub obronione przez obywateli polskich na uczelniach poza granicą Polski.

Zgłoszenia konkursowe należy przesyłać droga elektroniczną na adres ncikifp@cyf-kr.edu.pl. Wymagane jest dołączenie (w postaci plików pdf) następujących materiałów:

 • CV z podstawowymi danymi osobowymi oraz opisem przebiegu studiów i informacją o stypendiach/nagrodach, publikacjach/komunikatach konferencyjnych, zgłoszeniach patentowych itp.;
 • dyplom (ew. zaświadczenie o ukończeniu studiów) wraz z listą ocen (wyciąg z suplementu do dyplomu lub karty przebiegu studiów);
 • opinia promotora pracy magisterskiej;
 • jednostronicowe streszczenie pracy magisterskiej;
 • pełny tekst pracy magisterskiej;
 • recenzję pracy magisterskiej;
 • skan podpisanego oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym konkursu im. Jerzego Habera.

W przypadku, gdy wyniki opisane w pracy magisterskiej były podstawą przyjętych/zgłoszonych do druku publikacji naukowych zaleca się ich załączenie.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 4 września 2018 r. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 14 września 2018 r. Uroczyste wręczenie dyplomów laureatom konkursu wraz z prezentacją nagrodzonych prac nastąpi na posiedzeniu Rady Naukowej Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN. O terminie posiedzenia laureaci zostaną powiadomieni  drogą pocztową.

Laureaci konkursu otrzymują oprócz dyplomu nagrody pieniężne w wysokości:

 • I NAGRODA – 1,5 tys. zł
 • II NAGRODA – 1 tys. zł
 • III NAGRODA – 500 zł

W przypadku starania się o przyjęcie na Międzynarodowe Studia Doktoranckie przy Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, laureaci konkursu uzyskają zwolnienie z egzaminu pisemnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej, a w procesie rekrutacyjnym otrzymają maksymalną liczbę punktów z egzaminu pisemnego oraz rozmowy. Dodatkowo, laureaci przyjęci na te studia będą otrzymywać przez pierwszy rok studiów stypendium doktoranckie w wysokości 2000 zł miesięcznie z możliwością jego wzrostu w kolejnych latach studiów.

Pełna dokumentacja znajduje się w załączniku poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: www.ik-pan.krakow.pl

Kontakt

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk
ul. Niezapominajek 8
30-239 Kraków

ncikifp@cyf-kr.edu.pl
www.ik-pan.krakow.pl

Dokumenty

do pobrania