Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie10
 • studenci22
 • absolwenci20
 • doktoranci2
 • naukowcy2
 • inni8
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie6
 • artystyczne8
 • naukowe14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie22
 • małopolskie1
 • pomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia6
 • szkoła wyższa2
 • firma6
 • instytucja rządowa3
 • samorząd9
 • inny3
Wróć do listy

Konkurs im. Inki Brodzkiej-Wald dla naukowców

organizator:

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.03.2013

Konkurs im. Inki Brodzkiej-Wald dla naukowców

Celem Konkursu im. Inki Brodzkiej – Wald jest promowanie wybitnych prac humanistycznych. W Konkursie przyznawana jest nagroda za pracę doktorską dotyczącą współczesności z dziedziny humanistyki. W Konkursie mogą wziąć udział autorzy prac obronionych w roku poprzedzającym ogłoszenie kolejnej edycji Konkursu.

Do 15 marca 2013 r. trwa nabór zgłoszeń do Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald. Konkurs dotyczy prac doktorskich z dziedziny humanistyki, poświęconych współczesności, obronionych w 2012 roku. Pula nagród w pierwszej edycji Konkursu wynosi aż 10 000 zł!

Wnioski o przyznanie Nagrody (formularz dostępny na stronie www.funduszwieczysty.pl) należy nadsyłać wraz z wersją elektroniczną pracy i autoreferatem (w formacie *.doc lub *.docx) na adres
e-mail: nagrodainki@funduszwieczysty.org.pl. Organizator również o wysłanie wszystkich ww. dokumentów wraz z wersją drukowaną pracy na adres Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce:
ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa. Do wypełnionego wniosku można dołączyć następujące załączniki:
• opinie recenzentów,
• inne opinie na temat pracy (do 5 stron maszynopisu znormalizowanego).

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone nie później niż 16 czerwca 2013 r., a w przyszłości w terminie podanym przez Organizatora.

Decyzję o przyznaniu Nagrody im. Inki Brodzkiej-Wald podejmuje Kapituła Konkursu oceniająca nadesłane prace. W skład Kapituły wchodzą przedstawiciele środowiska humanistów. Są to:

 • prof. Maryla Hopfinger-Amsterdamska
 • prof. Grażyna Borkowska
 • prof. Feliks Tych
 • prof.  Marek Zaleski
 • dr Tomasz Żukowski

Dodatkowych informacji na temat Konkursu udziela Organizator pod numerem telefonu: 22 622 01 22 (wew. 27) oraz pod adresami e-mail: nagrodainki@filantropia.org.pl i k.jurek@filantropia.org.pl.

Informacja nadesłana przez Organizatora.

Kontakt

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
ul. Marszałkowska 6/6
00-590 Warszawa

nagrodainki@filantropia.org.pl
funduszwieczysty.pl